Mitt politiska program

Detta är mitt personliga sakpolitiska program. En del saker har det börjat hända med inom partiet redan och det tycker jag är bra, men jag tänker låta dem stå kvar här ändå. Listan kommer fyllas på, men då kommer det datum innan ny punkt så ni enkelt kan följa när något sker här. Det är en blandning av frågor, så ni får ta det som det är. Jag har aldrig sagt att jag är ensam med alla svar och det kommer jag aldrig hävda heller. En del saker kanske aldrig kommer gå att genomföra, vad vet jag, men vad hindrar att man ska få önska för det? Så håll till godo och hoppas nu att många kommer att ta del av denna lista och är överens med mig i den i alla fall i stora drag. Så, upp på barrikaden och engagera er politiskt nu. Vart? Ja, det är upp till dig. Jag väljer Socialdemokraterna, mitt moderparti sedan många år.

1. Fenomenet utbrändhet kryper allt längre ner i åldrarna. Ja, det är ju intressant. Fenomenet utbrändhet blir en följd av ett annat fenomen i samhället. Ett fenomen som till viss del är nyttig, men skadlig om man utsätts för det över för lång tid och det fenomenet är stress. Stressen som nu har kommit är att kraven är för höga i dagens skola och på mängder av arbetsplatser. I skolan är det viktigt att barn får vara barn. Långt högre krav än vad som i mångt och mycket kan anses vara normalt. Samma i arbetslivet. Nu har jag inte kollat vad som är de mest utbrända, men har en känsla av att det är undersköterskor som är i alla fall högt med i kampen. Se över arbetsmarknaden och minska kraven

2. Inkomstbepröva barnbidrag, studiebidrag, barnbidraget. All form av intäkt där familjen har total intäkt över 50000 kronor ska inte ha någon form av ovanstående bidrag. Resor som barn och unga gör till och från studier ska dock fortsatt ges familjen

3. Barnbidraget, studiebidraget och flerbarnstilläggen har stått stilla alldeles för länge, eller så har höjningarna varit otroligt små. Dags att göra något. Dubblera dessa bidrag.

4. Ta bort skatten för pensionärer. Ta dessutom bort fastighetsskatten för pensionärer med eget boende. Höjd lägsta pension till 17000.

5. Sverige måste bli bättre på att ta till vara på invandrad arbetskraft. Som det är idag och utvisa för skitsaker är inte ok. Vi måste ha dessa personer kvar i landet. Bara för att man begått ett litet misstag, ja det kan vi alla göra. Vi ska kasta ut dessa, men behåller folk som är ett hot mot rikets säkerhet. Jo jävlar. Finns ett bra uttryck jag läste på min mammas kontor: den som aldrig gör något fel gör vanligtvis ingenting alls. Tänk på det kära byråkrater! Mänsklighet mot dem som är bra för landet. Vi behöver dem de behöver oss. Skärpning!

6. Inför 6 timmars arbetsdag, 30 timmars arbetsvecka, förbjud delade turer. Allt ska ske med bibehållen lön.

7. Alla pratar om kvinnors rätt till jämlikhet och det är bra. Men dags att se över mäns rätt till den samma. Här handlar det dock inte som arbetsmarknaden i största delen utan rättsväsendet. Här har Sverige massor kvar att göra.

8. Skärp kontrollen vid registrering av företag. Idag är det alldeles för lätt att starta om med nytt företag efter en konkurs. Man har lämnat företaget och dess anställda i en mycket hemsk sits, med obetalda löner, skatter, pensionspengar, moms etc etc. Sen startar man ett nytt bolag och fortsätter likadant. Här finns det miljoner att spara för staten, men framförallt insparat personligt lidande.

9. Vid offentlig upphandling ska det vara en klar fördel om det är företag och arbetare boende i Sverige. Det ska vara ett tydligt krav i upphandlingsunderlaget. Om det finns problem i förordning och lag från EU ska dessa ses över och förslag om ändring göras.

10. På en arbetsplats får det finnas max 10% inhyrd personal. De ska ha alla rättigheter som en i Sverige boende anställd.

11. Se över detta med lokala skyddsombud. Inte nog mycket kan göras för att skydda de anställda. Det är en modell som är dags att se över. Mycket är bra och kanske något måste ändras. Det är klart att ju närmare den anställde ju bättre vet man, men ju närmare finns också en arbetsgivare som kan påverka skyddsombuden på olika negativa sätt. Bara för att saker och ting har varit på ett sätt i många år, behöver det inte betyda att det i dagsläget är den rätta modellen, men det betyder ju också att det inte är fel modell. Dags för översyn för att stärka våra arbetsplatser.

12. Detta är inget som staten brukar blanda sig i, men det är dags att göra det. På arbetsmarknaden ska det enbart få finnas 50, 75 och 100% anställningsgrader. Timanställd ska man bara få vara i 6 månader, sen ska tjänsten övergå till fast anställning. Anställningsgraden fastställs genom snitt arbetad tid under de sex månaderna. Om arbetsgivaren väljer att inte ge några timmar under månad sex för att på detta sättet försöka undgå fastanställning får det enbart godkänt om arbetsgivaren inte tar in annan anställd på något sätt två år efter timanställning har upphört. Alltför många utnyttjas idag på detta sätt och människor far illa. Det lokala fackliga måste kontrollera och anmäla detta. Bedrövligt att det blivit så här i Sverige 2019!

13. Europas gränser måste stängas samt landsgränserna måste kontrolleras. Varje transport inom, i och ut överallt måste kontrolleras. Europa har förlorat sin kontroll. Här är det massiva kostnader, men som måste tas. Alla flyktingar måste stoppas vid gränsen och inom, registreras samt det måste finnas någon form av ställe de ska vara på. Nu kommer många tänka koncentrationsläger och getto. Ja men visst kalla det det då. Men varför måste detta göras? Jo för det första, de lever idag i inhumana situationer så det är huvudsaken. Sen en mycket intressant sak, massor av dem hävdar att de tappat alla sina id handlingar, ja det kan så vara. Men mobilerna har de jävlar anamma koll på. Luktar utnyttja systemet lång väg.

14. Öka mängden kameror på offentliga platser enormt. Har man inget att dölja har man ingen anledning att gnälla.

15. Om vi fortfarande ska tillåta reklam från spelsidor, så ska det direkt efter reklamen vara ett inslag om olika sorters stöd som finns mot spelberoende. Inslaget ska vara tydligt och informationsriktigt. Den som har första reklampausen ska betala för denna information direkt efteråt samt den ska vara av samma längd som första inslaget.

16. Parkering utanför vårdcentral, sjukhus etc ska vara avgiftsbefriade.

17. Oavsett om man har sovande vakt vilket är vanligt inom vissa grenar inom omvården så ska man ha lön. Lönen ska vara den samma inklusive all ersättning som vid vanligt arbete. Man är på sin tjänstgöringsplats och inte i sitt hem. Detta gäller också andra delar inom arbetslivet. Tex en busschaufför på uppdrag får bara köra visst antal timmar, sen måste hen stå stilla. Lön ska hen ha i alla fall. Det är väl ingen slavmarknad vi ska ha inom svenskt arbetsliv!
·
18. För alla boende i kommuner med färre än 40000 innevånare tas grundavdraget bort för arbetsresor bort i deklarationen samt den avdragsgilla reseersättningen höjs från idag 18.50 till 37.00 per mil.

19. Gratis entré till alla museum. Kulturarv ska inte kosta att upplevas.

20. Ersättning, mat, boende etc vid tjänstgöring åt räddningstjänsten, polisen, MSB ska vara helt skattebefriade. Rena vansinnet att de som är med och arbetar under en katastrofinsats ska behöva skatta för det. Gäller all form av katastrof, stor som liten! Gör om skattesystemet och gör rätt!

21. Körkortsbehörighet B ska in i läroplanen som obligatorisk kurs för gymnasiet.

22. 10 årig grundskola, 8 veckors sommarlov, det är lärarna som är pedagoger inte föräldrarna så läxfri skola, datorer och annan teknik används som hjälpmedel först från årskurs 4 – barn idag har redan för mycket skärmtid ger dem möjlighet till att få vara barn. Öka antalet timmar gymnastik, minst en dubbellektion plus två enkla i veckan.

23. Samtliga byggnader ägda av det offentliga ska användas till att sätta upp solcellpaneler på. All ledig yta ska användas för att maximera produktionen. Idag finns också små vindkraftverk att använda som komplement till detta. Privatpersoner som önskar det samma ska kompenseras av staten för den totala kostnaden med 90% företag får ersättning med 10% av inköp av materialet.

24. Se över antalet riksdagsmän och det regelverk de omges av. Målet ska vara att minska antalet med minst 1/3.

25. Låt föräldrarna själva avgöra fördelningen av föräldraledighet dagarna, ingen statlig kontroll. Här ska också ersättningen vara 85% hela perioden.

26. Se över samtliga vattendomar gällande regleringen av vattennivåerna och väg in nya fakta för att bättre anpassa dem till dagens verklighet gällande nederbörd etc.

27. Sverige står inför stora klimat förändringar. Mycket måste göras och görs. MSB måste få mer pengar för att stärka det lokala engagemanget vid olika katastrofer. Utbildningar och material måste köpas in och underhållas. Detta arbete är långsiktigt och kräver enorma summor. Men det är aldrig för sent att börja. Förslagsvis 1 miljard extra till man årligen för dessa insatser och kanske så långt framöver vi kan se, så ska vara ett fast anslag.

28. Offentlig upphandling. Idag får det inte vägas in om ett företag är registrerat på orten som ett skäl till att det ska kontraktet på det upphandlade. Detta system måste ses över och ytterligare faktorer måste in i lagen som exempelvis hur nära orten eller landet som upphandlingen gäller. Detta för att försöka skapa fler arbetstillfällen lokalt och för att generera skattepengar till glesbygden.

29. Förbjud namnet ekologisk i beskrivningen av mat. Mat som idag anses ekologisk är ju så som maten ska vara. Istället ska det vändas på. All mat som idag anses vara icke ekologisk ska tydligt framstå tex vilka kemikalier som är tillsatta eller vad som helst som gjort den till det den är. Man ska inte kunna tjäna pengar på det naturliga, men man ska kunna förlora pengar på det icke naturliga.

30. Behåll dagens krav när det gäller mat till djur. De är stränga och bra. Det som är fel är att vi har mildare krav på mat till människor. Dessa regler ska ses över och göras lika stränga eller strängare än de som idag är till djur.

31. En extra karensdag, arbetsgivaren betalar de tre första veckorna och arbetstagaren ska lämna sjukintyg från dag ett. Ingen borte spärr i sjukskrivningsdagar och sjuklönen ska vara 85% av lönen.

32. Vid anhörig invandring ska det finnas ett försörjningsskrav på den som redan finns här i Sverige. De anhöriga ska senast förstkommande skolstart dessutom in i SFI eller annan skolgång. Inom tre år ska den vuxna anhöriginvandraren ha egen försörjning från lön. Om inte dessa krav uppfylls sker avslutas uppehållstillståndet och återföring till hemlandet sker.

33. Förhandla om de internationella lagar som gör att vi inte kan utvisa personer till sina hemländer då de där riskerar tortyr, dödsstraff och annat.

34. Vid sjukskrivning ska Försäkringskassan betala ut belopp motsvarande försörjningsstöd som är reglerat i norm om utredning tar längre än tre veckor. Beloppet ska inte behöva återbetalas efteråt. De tre veckorna börjar räknas när försäkringskassan fått in sjukintyg samt inkomstuppgifter och arbetsgivarintyg. Arbetsgivare ska skicka dessa uppgifter till Försäkringskassan inom 3 arbetsdagar. Sker inte det ligger ersättningskravet på arbetsgivaren.

35. Vid alla insamlingsgalor riktat mot forskning av olika sjukdomar så ska staten gå in och dubbla den insamlade totalsumman vid galan. Gäller dock inte barncancergalan, där ska beloppet tredubblas.

36. Förbjud all form av reklam sponsring eller vad man än väljer kalla det från företag som säljer all form av spel. Enda stället reklam ska kunna tillåtas är inne på en affär tex. Förbjudet ska gälla inom hela EU.

37. Höj trängselskatten rejält! Minsta avgift för fordon upp till 3.5 ton är 100 kronor och för tyngre fordon än det 350 kronor.

38. Den kommunala budgeten ska vara beslutad av kommunfullmäktige senast 31 maj, året innan.

39. För att säkerställa framtida och nutida behov av bland annat lärare, undersköterskor så måste det till fler utbildningsplatser samt fler praktikplatser. Ett gemensamt ansvar av kommuner, landsting regioner och stat krävs.

40. Samma med lager på sjukhus, vårdcentraler etc och dess leverantörer ska gälla som lagliga plikter skrivna i punkt 41.

41. Alla apotek och dess leverantörer ska ha en laglig skyldighet med påföljd höga böter vid uteblivna medicinska leveranser och stå under sträng statlig kontroll.

42. All form för att upptäcka sjukdom via blodsmitta ska vara avgiftsfri

43. All form för att tidigt upptäcka cancer ska vara avgiftsfri.

44. Enhetlig sjukvårdstaxa samt införandet av tandvård i samma system som sjukvården, men gäller enbart behandling inom Folktandvården. Om inte folktandvården skickat remiss vidare till specialist vill säga. Ingen ersättning utgår till behandling hos privattandläkarmottagningar.

45. Alla former av arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, eller för den sakens skull andra eventuella avgifter om sådana finns samt löner etc ska vara lika utan undantag. 100% likhet på arbetsmarknaden oavsett vad det än må gälla. Har inte företagaren råd att betala för sig, ja då ska det inte drivas företag av denne heller.

46. Det som kallas nätavgifter på de kommunala räkningarna ska gå till just ombyggnation eller på andra sätt underhålla det befintliga nätet, tex vatten och avlopp. De pengarna ska användas till det och ingenting annat.

47. Eda kommun ska inom tre månader göra utredning samt bevilja boende i någon form efter ansökan lämnad till kommunen, gällande all äldre vård och LSS.

48. Staten införde lagkrav om att kommunerna skulle ta emot flyktingar och fixa allt. Det må så vara. Vi har en skyldighet att vara solidariska. Men vem ska betala? Självklart ska staten betala det som de tvingar kommunerna att göra oavsett vad det är. Det är inte rätt med de enorma tiderna som dröjer med utbetalningarna som staten ska göra till kommunerna. Två månader är mera än nog för utbetalningarna. Någon form av straff ersättning måste betalas ut av staten efter det. En modell av dröjsmålsränta.

49. Vi ska granska all upphandling som har skett av kommunen de senaste 15 åren där beloppen överstiger 100000. Många funderingar finns det som ska granskas och där det eventuellt ska läggas in en polisanmälan med skadeståndskrav. Vi har sett revisor rapporter i media förr, som runnit ut i sanden. Nu ska det verkligen granskas en gång för alla.

50. I kommunen har vi idag ett pris som går till idrottare. Det är ett pris som delas ut årligen. Det delas ut till en eller summan delas med fler. Så här vill jag förändra upplägget. De år vi har flera som utmärkt sig inom sin idrott ska de var och en få prissumman, tror det är 10000 kronor. Vart lägger vi då gränsen? SM guld och uppåt. Sen det priset vi delar ut idag, ska gå till någon ung lovande, tränare eller ngt.

51. Lönen, eller vad vi ska kalla det är av mindre betydelse, till kommunalråd i Eda kommun ska sänkas ner till 35000 i månaden. Detta är en sänkning med ca 10 tusen i månaden. Inga andra ersättningar ska utgå, förutom reseersättning vid uppdrag utanför kommunhuset eller dess olika uppdrag så som exempelvis fullmäktige möten. Övriga chefers löner, etc ska frysas tillsvidare och vid nyanställningar ska de sänkas tills de ligger under kommunalrådets lön. Kommunalrådets lön ska höjas med samma procentsats som undersköterskors framöver.

52. Inga fallskärmar eller andra vansinniga saker i anställningskontrakt. Man har tre månaders uppsägningstid som grund. Det är allt oavsett tjänst. Visst, längre tider kan man ha och kortare. Men man har bara lön under denna tid. Dagens idioti är över inom området. Har inte den blekaste aning om hur mycket kommunen har betalat ut de senaste åren, men har sett det som står i tidningar och tror detta inte är allt.

53. Sluta omedelbart att använda konsulter inom kommunal verksamhet om man har anställt folk inom området. Är man chef för tex familjeomsorg eller skolan, ja då ska man klara av i sitt uppdrag att göra ett sådant uppdrag opartiskt. Klarar man inte det är man fel person på posten, samt att det kostar enorma onödiga summor.

54. Snöröjningen av kommunens entreprenör har blivit fruktansvärt dålig. Detta beror inte på entreprenören utan på kommunens beställning. Sänk gränsen för när de ska åka ut till 5 cm, sanda bättre samt förbjud snövallar i infarter. Det sista löses lätt, bara använda hydrauliken. Kostnader ökar ja, men medborgarnas säkerhet ökar enormt. Finansieringen till detta tas från sänkta strömräkningar i och med att all kommunal utebelysning byts till LED samt att det släcks en timme tidigare än idag på samtliga ställen. Dessutom byts all utebelysning vid entréer och runt fastigheter till rörelseaktiverad.

55. Inga företag ska tillåtas kasta varor av olika slag som fortfarande är användbart inom mat och klädesbranschen. Här är då tanken att ett förslag ska arbetas fram i samråd mellan kommunen och företagen på de olika centren och på andra ställen i kommunen för att få till en hållbar lösning. Vi har personer runt om i Sverige, men också i Eda kommun som har behov av mycket stöd av olika slag. Detta har jag sett i mitt arbete i hjälporganisation.

56 Attraktiva naturupplevelser ska vara en självklarhet inom kommunens gränser. Eda kommun ska tillsammans med grannkommunerna ansöka om EU stöd för just detta med inriktning på fritidsturism och vår enorma tillgång som finns inom detta område i västra Värmland.

57. Bygg billiga lägenheter inom det kommunala bostadsbolaget så folk har råd att bo. Dessutom när personer får jobb inom det kommunala skatteområdet och önskar flytta hit, ska förtur till lägenheter finnas i systemet. Dessutom ska bostadsbeståndet ökas så bostadskön minskas. Egen bostad ska vara en självklarhet och inte en kamp.

58. Vid jobb eller utbildning ska plats i barnomsorgen ordnas inom 3 dagar.

59. Idag betalas ca 50% av biljettpriset av de som köper biljetter och resten finansieras via skattesedel. Detta kan man utläsa på Värmlandstrafiks hemsida. Ja så kan det nog vara i snitt i Värmland. Men det gäller inte här i kommunen. För, detta är ett antagande efter att ha sett på bussarna och tågen, så här är det 99% om inte mer av alla resor som betalas av skattesedel, då kommunen köper respass till skolbarnen. Det är inte många fler som åker. Gör därför kollektivtrafiken inom Eda kommun samt till grannkommunerna helt biljettlös, alltså Gratis för de som åker och som jag redan skrivit som förslag. Bygg ut den med 10 nya turer om dagen mellan Koppom och Charlottenberg med körväg över Åmotfors. Men man måste ringa minst 4 timmar innan och tala om att man vill åka med och från och till är en självklarhet.

Tillägg till punkt 59 skrivet 24/11-2019. – Det går utmärkt att ta efter ett system som idag fungerar i (tror det var Estland) att få registrera sig att åka så mycket man vill i sin hemkommun. Kontrollen är då kopplad till folkbokföringsregistret. Man betalar en struntsumma och sen åker man så mycket man vill, kollektivt resten av livet. Det kanske också går att få till även i sin region, sitt land eller i hela EU. Man måste se möjligheter och inte hinder. Mycket bra för miljön om man kraftigt klarar öka det kollektiva åkandet.

60. Sänk kommunalskatten med 10 öre om året i 10 år. Detta för att fler ska känna det som attraktivt att bo i kommunen.

61. Gör processen kortare och effektivare för etablering av nya företag, men också vid om och nybyggnation för befintliga företag.

62. Gör det lättare att få byggnadstillstånd för privata bostäder, sälj kommunal mark för 1 krona kvadratmeterm med krav på anslutning till fjärrvärmen i Åmotfors och Charlottenberg. I Koppom ska samma priser gälla, men kravet kan inte ställas då inget sådant finns. Max antal kvadratmeter som säljs för detta pris till varje privatperson är 2000 kvadratmeter. Men vi ska också göra det tillåtet att bygga i sjönära områden.

63. All mat som serveras inom omsorgen ska tillagas inom kommunen och på varje enhet ska det finnas personal anställda för sociala aktiviteter samt göra i ordning maten som kommer så den serveras i en så normal miljö som möjligt är.

64. Inrättande av husdjur på de olika boendena kommunen har. Några måste dock vara allergianpassade och där finns då möjligheten för akvarium istället

65. För att försöka trygga kommunens behov av personer med högre utbildning ska vi se på möjligheten att betala studielån. Vi ska betala av dem på 25 år och betalas årsvis i efterskott. Sen är det baserat på heltid. Vid lägre tjänstgöringsgrad blir avbetalningstiden längre. Sjukskrivningstid eller tjänstledighet inräknas inte, dock föräldraledighet samt havandeskapsersättningstid. Det är självklart också ett krav om bosättning i kommunen under hela tiden.

66. Grundtanken med upphandlingar är att konkurrensutsätta det man eftersöker för att på det sättet få en vara eller tjänst billigare än om man bara skulle ringa ett företag och beställa. Detta sker OM upphandlingsunderlaget är korrekt utfört och om man kan göra beställningar tillsammans med andra. Detta blir också en ytterst viktigt sak att göra i organisationen.

67. Avskaffa alla kommunala avgifter och andra kostnader för samtliga föreningar aktiva i kommunen.

68. Förbjud tiggeri och insamling på allmän plats. Enda som får göra det är lokala föreningar, skolklasser samt föreningar med 90 konto. All form av insamlingar etc ska anmälas till kommunen och anmälan är gratis.

69. Förbättra stödet till föreningar så alla föreningar ingår i riktlinjerna angående olika stöd och bidrag.

70. Konkurrensutsätt kommunal verksamhet som idag görs av AME och de kommunala bolagen. Företag skrivna i kommunen ska ha fördel i upphandlingen för att på detta sätt förhoppningsvis få fler privata arbetsplatser inom kommunens gränser som i sin tur ger skatteintäkter.

71. Ekonomisk ersättning ska utgå till anställda inom barnomsorg samt vården för arbetskläder. Denna ersättning fastställs via fackliga förhandlingar och utbetalas årligen om Eda kommun väljer att köpa in arbetskläder till personalen anses detta vara fullgod ersättning och ingen facklig förhandling krävs då. Kommunen som arbetsgivare ska också se till att personalen har möjlighet att tvätta dem på arbetsplatsen på kommunens bekostnad.

72. Grundtanken och vad det ska arbetas aktivt för är att behålla alla skolor som det är idag, men flytta biblioteket i Åmotfors till Gärdesskolan.

73. Höj ersättningen, bemanningen samt standarden på utrustningen för räddningstjänsten samt ha en ansvarig frivilligorganisation utöver som övar och arbetar i nära samarbete med blåljuspersonalen.

74. En del beslut som tagits gällande LSS stöd ska ses över. Humanism och socialism ska innefattas i beslutet och inte enbart kommunal ekonomisk egoism.

75. Det kommunala bostadsbolaget måste öka standarden på samtliga boenden utan hyreshöjningar.

76. Se över hela den politiska ledningen, återgå till nämnder, inför tjänsteman ansvaret, sänk politiska ersättningar

77. Öka antalet platser på korttidsboendet och öka antalet platser på demensboenden.

78. Öka den kommunala attraktionen som arbetsgivare

79. Utöka kollektivtrafiken inom kommunen och till grannkommunerna.

80. Kommunen och dess bolag ska vara förebilder och använda produkter som är bäst ur miljösynpunkt och minimal Energiåtgång. Produkter och tjänster, ska vara från leverantörer så nära kommunen som möjligt eller helst från kommunen.

81. Lägg ner Valfjället

82. Borde lätt gå att halvera antalet anställda inom den kommunala administrationen i Eda kommun

Ny punkt 2019-11-20

83. Angående detta med förpackningar och miljöpåverkan finns ett område jag inte hört någon prata om och det är gällande mediciner. De flesta varor som idag är i Kartong, med kartor inne i som oftast har något metall överdrag tillsammans med tex plast. Spelar egentligen ingen roll vad, men dessa kan läggas i en plastburk istället. Sen finns det de som inte kan av olika anledningar, men de är löjligt stora förpackningar med tanke på hur små tabletter man hittar i dem.

Sen har många gånger sjukhus tex 100 i sina förpackningar och patienten kan också få ut en storpack, ofta blir det då 96 eller 98 i antal i dem. Hur man motiverar dessa skillnader med ytterigare miljöpåverkan på olika sätt förstår jag inte heller.

Här måste staten gå in och aktivt styra upp då man kan göra massvis till det bättre för miljön på området.