Besparingar inom Eda Kommun.

Ja, då är det då återigen dags för att det ska sparas pengar inom Eda kommun. Föga förvånande då vi har sett denna debatt i den lokala tidningen i åratal. Vad beror då denna ständiga debatt angående sparandet? Ja, det borde vara den viktigaste frågan man som politiker och tjänsteman ska ställa sig.

Jag är säker på att arbetaren på golvet inom samtliga avdelningar i kommunens regi gör allt de kan för att spara en krona här och en krona där, vilket är helt rätt och som också borde gälla i goda tider då det är offentliga medel vi pratar om.Vår gemensamma kassa – skattemedel.

Nu ska man återigen spara in en massa pengar under en kort tid med återhållsamhet inom förvaltningen vård och stöd samt inom förvaltningen bildning. Ganska normalt, och så kommer garanterat chefen för bildningsförvaltningen Elisabet Björklund att lämna fram förslaget, som alltid röstas  ner att man ska antingen eller både och lägga ner hela eller delar av Gärdesskolan i Åmotfors samt det samma om skolan i Koppom Hierneskolan. Kanske dags att se sig om efter andra förslag då detta inte är några direkta nyheter eller besparingar. Snarare sagt fördyrande och man är enbart tillbaks till samma situation som man var på eller värre.

Dialog över blockgränserna har ju faktiskt aldrig prövats rejält i denna kommun. Bara enstaka försök har gjorts. Det finns inte ens en enighet inom partierna, förutom HEL som vill behålla allt, utan man röstar på det som gagnar det egna intresset  högst i stället för att se till hela kommunens bästa, som man ska göra som kommunpolitiker.

När det gäller de stora förvaltningarna, Barn och Bildning (Senare kallad BoB) och Vård och Stöd (senare kallad VoS) så upptar de en klar majoritet av budgeten för en lite kommun som Eda Kommun.

Eda kommunMen är det den enda vägen att spara pengar?Är det den rätta vägen att spara pengar? Vad används våra gemensamma skattepengar till? Vad är de prioriterade områdena? Den kritik som revisorerna nyligen har lämnat, genererar en korrekt upphandling en minskad eller ökad kostnad för kommunen? Sker någon uppföljning av de korrekta upphandlingarna för att jämföra med de gamla? Ja, frågorna är många och jag kan inte se en enda uppföljning som gjorts när man bytt leverantör av en tjänst eller tagit tillbaks den till kommunens egen regi om det blev ekonomiskt fördelaktigt för kommunen eller inte.

Ta tex Värmlandstrafik – bolaget ägs av landstinget i Värmland och värmländska kommuner. Landstinget äger 50% av företaget, resten delas av kommunerna efter kommunernas storlek %. Alltså nuvarande Region Värmland. Efter denna sammanbildning för åtskilliga år sedan, har det varit en ”normal” kostnadsökning/transport? Alltså, har kostnaden hållit sig runt konsumentprisindex eller liknande? Om billigare är det bra, men man bör kolla varför i alla fall för att eventuellt dra lärdomar till andra enheter som kanske kan samarbeta på ett liknande sätt. Om dyrare ska detta självklart också undersökas. Vad vinner vi/förlorar vi utöver det ekonomiska är en än större fråga i sammanhanget Värmlandstrafik, för det finns andra saker än pengar som bör styra också.

Tittar vi lokalt har vi tex den nya upphandlingen som nu ska ske korrekt istället för som förr. Är det bara det direktupphandlade som redan revisorerna kritiserat eller finns det också andra avtal som inte har gjorts rätt? Är det samma person/-er inblandade i dem? Ja, frågorna är många och ja de skulle ha ställts för länge sen av ledande tjänstemän och politiker.

Soptippen, eller avfallsanläggningen i kommun. Vinst efter att kommunen tog tillbaks den i egen regi jämfört med att betala en företagare att driva den förr?

AME – Är det ”rätta” arbetsuppgifter de gör eller ska de upphandlas?

Större samarbete mellan tex Arvika, Årjäng vid inköp/upphandlingar?

Ska kommunen driva vidare Valfjället? Ja, anser jag, men frågan ska ju självklart debatteras. Ges SAMTLIGA ideella föreningar samma möjligheter i olika stöd från kommunen? Nope, det görs det inte. Någon/Några föreningar som ska stödjas mer eller mindre? Ska man ens ha föreningsstöd eller ska de pengarna gå till annan verksamhet inom kommunen.

Ja, frågorna är många och det finns garanterat en mängd till som inte skrivits här, men varsågoda att kommentera här under om ni vill.

Micke

 

Publicerat i Cyberbuddha, Eda, ensson, Mina tankar, Politik | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

The fat lady sings no more.

Äntligen börjar det nu hända saker i korruptionshuset på torget i Charlottenberg. Det som skulle till var ett byte av kommunalråd. De gamla betongarslena byttes ut och det började röra på sig. Denna kommun har varit styrd av betongarslen allt för länge. S och C är äntligen borta ut leken.

Bildresultat för betong Att vara styrande i en kommun eller annan skattefinansierad verksamhet innebär att man ska visa stor aktsamhet i samtliga beslut man fattar vilket inte skett från politiskt eller tjänstemanna lednings håll. Man har gjort allt man kan för att skydda sig själv och de sina. De sina som man har sett till att de hamnat bakom samma väggar som sig själv. Och om du är utanför korruptionshusets vägar så är det den största rövslickaren som står som vinnare.   Men nu verkar det då äntligen som att dessa dagar är räknade. Men kommer det verkligen att bli så? Ja, Hans Nilsson (HEL) och Niklas Backelin (V) har mycket att hålla, självklart tillsammans med sina partikamrater och vi som väljare ska också vara extremt försiktiga att döma efter en mandatperiod. Korruptionen i kommunhuset i Charlottenberg har pågått i ungefär 30 år och på de sensaste 15 åren har den snabbt växt sig starkare då politikerna helt saknat ledningsförmåga.

Hans Engström Bildresultat för hans+engström+eda (här stående till vänster) har styrt politiker och tjänstemän (i olika hög grad) och påverkat de sina att hoppa efter hans piska. Tyvärr har detta genomsyrat Eda Kommuns lednings chefer i samtliga nivåer, då hans diktatoriska ledarstil tyvärr spridit sig. Men han har inte ensamt ansvar över den uppkomna situationen. Samtliga Ja sägare (politiska och tjänstemän) har stått där och svalt skiten som kommit från kommunens personalavdelning. Också de fackliga representanterna har ett enormt ansvar då de i brist av kunskap samt rädslan för konflikter har gjort att de lagt sig flata. De mer eller mindre har horat för Eda kommuns personalavdelning.

Nu är det då dags att aktivt komma fram ur vråna. Jag har personligen blivit drabbad av Hans Engströms hämndbegär eftersom han beordrade min avdelningschef Annika Fors att ge mig en skriftlig varning efter min publicering av kommunchefens och andras arbetstest. Annika Fors är idag chef för en avdelning i Arvika kommun. Hon är en bra chef, men alldeles för rädd för att tala om vad hon tycker. Hon blev beordrad av Hans Engström att ge mig en skriftlig varning efter min publicering. Hon har dessbättre ett alldeles för gott hjärta för att själv hitta på en sådan hämnd från Eda kommuns sida och det måste en maktsjuk person bakom en sådan sak och då finns bara Hans Engström kvar. Annika Fors högsta chef med andra ord. De vågade ju inte ens tala om att Hans Engström skulle vara med på Dejten. Rädsla är det enda ordet och på det efterkommande fackliga mötet satt Annika stammande och uttalade sig så Hans fick ta över ordet. Ändå mer som pekar i den riktningen. I min kritik till kommunledningen om Hans Engström så skickade först han själv ut ett svar och sedan gjorde kommunchefen Birgitta Jansson det samma. Det mest fascinerande i de båda svaren var Hans Engströms ord: Yttrandefriheten gäller inte i ditt fall. SVENSK GRUNDLAG gäller inte i mitt fall… Tillåt mig hånle.

Nu är det så att jag vet om massa personer som på ena eller andra sättet blivit drabbade av Hans Engström. Det är dags att göra gemensam sak. Ni har blivit utköpta efter olika saker och nedtystade. Ni har blivit tystade av avdelningschefer efter insändare i lokal media. Ja, vi kan fortsätta långt och länge till. Men det viktigaste är att ni tänker på hur ni kände er där och då och att ni genom er tystnad kommer göra att andra hamnar i samma läge. Det är dags nu att träda fram.

Ni kan komma till mig en och en. Ni kan ringa eller maila. Jag håller käften och de kommer inte att ha en aning om vilka ni är och innan publicering kommer ni att få läsa det skrivna. Maila mig på mikael@ensson.se eller ring mig på 0738354237.

Micke

Publicerat i Cyberbuddha, Eda, ensson, Mina tankar, Nyheter, Politik | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Därför röstade jag på SD och tänker göra det igen.

Anledningen till att jag röstade på SVERIGEDEMOKRATERNA till riksdagen har jag lovat  att skriva Basic RGBom idag, så då får jag göra det. Var förresten länge sen jag skrev, det har inte varit tid för det. Men trevligt att någon har saknat mig i alla fall.

Många är de officiella kännarna, men även de inofficiella som skriver och på andra sätt yttrar sig, att samtliga som röstar på SD är Nazister, Rasister, Främlingsfientliga ETC. Man stryker samtliga under en kam. Något som är mycket lätt att ta till för att underlätta i tankegången om man egentligen saknar argumenten. Något som vi har sett mycket av i valrörelsen och tiden därefter både i och utanför riksdagen.

Under en mycket lång tid har de ”farliga” politiska frågorna diskuterats i stugor runt om i Sverige. Visst, det har garanterat inte samtalats i samtliga stugor, men det har gjorts det i många. Vilka är då de ”farliga” frågorna? Jo, de som inte tas upp bland de etablerade partierna av någon anledning. Frågor som rör den vanliga människans vardag. Det är också frågor som ”någon” borde ta tag i, istället för att man ska engagera sig själv, för jag kan ingenting om politik, brukar vara ett väldigt vanligt argument. Nu har Någon kommit och öppnat porten till dessa farliga frågor och det har gjort på olika politiska nivåer i samhället och inte bara av SD.

Några av dessa frågor är:

1. Pensionerna räcker inte utan allt fler måste jobba längre för att få den egna ekonomin att gå ihop eller så måste staten skjuta till bostadsbidrag och i värsta fall är det försörjningsstöd från Socialtjänsten som gäller.

2. Sjuka i samhället får inte den hjälp som de behöver. Jag vet om flera fall som fick sitta medicinskt färdigbehandlade till den dagen som kommunerna fick överta betalningsansvaret för vårddygnen och detta kostar Landstingen mycket pengar samt orsakar längre vårdköer då annan person kunde överta den platsen. Men jag vet också om personer som har diabetes och Stroke, lever ekonomiskt mycket knapert. Vissa månader några få kronor över (pratar om mindre än 50 kronor) över socialtjänstens existensminimun, vissa månader under. Personerna kanske är i starkt behov av tandprotes, men får dessvärre ingen hjälp av kommunen till detta. Tycker att detta är mycket dåligt i Sverige 2014, snart 2015.

3. Skolor läggs ner – Detta gör allt som oftast av en anledning. Det finns inte ekonomiskt försvarbart argument för att driva dem vidare, då det är en ständig kamp för kommunernahämta att få pengapåsen att räcka till. Men det kanske inte är själva skolan som är problemet utan någon annanstans som det läcker pengar från. Kan man som företagare gå med vinst när man driver tex en skola, ja då ligger ju inte felet i skolan utan borde då ligga i administrationen runt om.

4. Vägstandarden blir allt sämre utanför stadsområden. Självklart är det så att det största skatteunderlaget kommer från kommuner med många skattebetalande innevånare, men för den sakens skull får man inte glömma resten av vårt avlånga land. Den delen ska också överleva.

5. Sjukhus och andra vårdinrättningar läggs ner. Ja, återigen är det en pengapåse som styr. Ligger felet på varje enhet eller på något annat ställe. Många landsting har enorma problem med personalbemanningen, framförallt läkare och Sjuksköterskor, men vad beror det problemet på? De allra flesta hyrläkare är ju faktiskt fastanställda läkare på andra landsting som har beviljat tjänstledigt för den läkaren. Denne måste då ersättas av annan läkare som ja som regel blir en hyrläkare. Systemet matar sig självt med fler och fler uppdrag och kostar en jävla massa pengar för Sverige som helhet.

6. Deltidstjänster inom omsorgen. Det blir tyvärr allt vanligare med detta både inom omsorgen om de unga och de gamla. Allt som oftast får personalen också stå för egna arbetskläder utan ersättning från arbetsgivaren. Smittsamma ämnen kan på detta sätt spridas i samhället då personalen får ta hem dem och tvätta arbetskläderna hemma. Kanske ett besök inom mataffären först? Ja, man kan ju bara inbilla sig vad som kan bli kvar där. Återigen den berömda pengapåsen som hägrar både när det gäller deltider samt arbetskläder. I ett mansdominerat yrke hade detta inte ens varit tänkbart utan facket hade tagit ut Strejk. Något som tyvärr är förbjudet inom omsorgen.

7. Sverige tar emot flyktingar. Ja det är inga problem med det. Men när staten säger att kommunerna ska tvingas ta emot det antal som staten säger. Ja, då blir det ett problem. Pengapåsen som följer med är inte anpassad till dagens samhälle utan kommunerna måste leta efter pengar på annat håll. Återigen pengapåsen. Sedan när man ser direkt otacksamhet över att man har fått komma till Sverige. Ja, då blir man förvånad. Maten duger inte, det är för dåligt städat. Ja, använd Google och sök så ser ni en massa artiklar. Självklart finns det andra sökmotorer och självklart är en klar majoritet av flyktingarna som kommer hit tacksamma för skyddet, maten och allt det andra som vi har att erbjuda dem och det finns garanterat saker som kan bli bättre för alla i samhället. Men passar det inte att ha en saklig diskussion, ja då är det bara att åka hem dit man kom ifrån om det var så mycket bättre där.

8. Flyktingar som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd och begår kriminella handlingar som ger fängelsestraff får stanna kvar. Ja visst är det så att deras skyddsbild inte har ändrats för att man gör något sådant. Men är man inte mer intresserad av att vara en del av den kultur och de lagar som redan finns i det land man har flytt till. Ja, då ska man utvisas till sitt hemland och inte kosta skattepengar längre oavsett hur länge man bott i Sverige. Har man familj ja då måste den antingen bli med tillbaks till hemlandet eller splittras. Är man däremot intresserad av att stanna, utbilda sig, arbeta, betala skatt etc, ja då ser jag inga hinder till att man inte ska få stanna kvar då dessa är en mycket stark tillgång för Sverige både kulturellt och ekonomiskt.

talarstol9. Politikerföraktet ökar då det år efter år enbart verkar finnas ett eget intresse av att gynna sig själv och den egna plånboken maximalt. Detta verkar ske både under den aktiva mandatperioden så som efteråt. Ex: Man startar företag, men lyfter ingen lön från detta, får då ersättning från tex Riksdagen i stället och i slutet av året lyfter man vinst från företaget och har på detta sättet utnyttjat systemet som var man själv varit med och skapat. Man höjer sina egna löner och andra ersättningar i högre takt än till den ”vanliga” arbetaren. 1994 hade en riksdagsman en lön på ca 26 000. En tjänsteman inom en kommun hade ca 14 000. Idag är ersättningarna ca 65 000 respektive 23 000. Alltså varken procentuellt samma ökning eller kronomässig lika stor ökning. Man har också en massa andra ersättningar som gör att man kan leva ganska gott som politiker som man skaffat sig, tills någon journalist råkar komma på vad man gjort. Då regleras det som ska regleras och som aldrig skulle behövas regleras. Undrar hur mycket som slinker igenom utan att någon får reda på det. Troligen betydliga summor, men något som vi inte kommer att få reda på.

Den ”politiska” revolutionen har pågått i ca 20 år. Den började långsamt, men rullar allt snabbare och snabbare. Vi har lokala småpartier i de olika kommunala fullmäktigena som startats pga missnöje mot politiken från de etablerade partierna. Men vi har också missnöjespartier i Landstingen och nu också i Riksdagen och vi har haft i Europaparlamentet. Detta är en utveckling som är här för att stanna. Den lilla människan står inte längre stilla tigande jakande nickande över allt som sägs och görs. Saker och ting ifrågasätts mer och mer och granskas hårdare än förr både på gott och ont, men till största delen är det en fördel.

granska

Maktens elit styr de svenska partierna och man har ingen större chans att komma in en församling om man inte slickar någons arsle. Att bara tycka och yttra sig är inte längre nog, man är inte med i innegänget och har pga alla odds emot sig att lyckas.

Mycket pga detta ser vi idag en mycket vidrig maktkamp i Sveriges riksdag. Ena stunden ska det bli nyval andra inte. De ”sakkunniga” säger att detta är för att Rasisterna inte ska få något att säga till om. Att det är för att kutymen i Riksdagen inte följts. Ja så må det vara. Makten har alltså tagits ifrån de som uppenbart är enormt rädda att förlora den och om man tror att detta kommer att göra att Sverigedemokraterna kommer att få färre röster procentuellt sett nästkommande val oavsett om det är 3 månader eller 4 år dit, ja då är man enormt Naiv.

Micke

Publicerat i Cyberbuddha, ensson, Mina tankar, Politik | Etiketter , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Väntar fortfarande på svar från Eda kommun.

I mailet, som jag skickade till Eda kommun, skrev jag att det med omedelbar verkan ska lämnas vidare till KS och KF. Nej då, det har inte hänt utan stoppat på vägen. Troligen letar de just nu all skit de kan om mig inför ett kommande möte, i stället för att aktivt  granska vad som gjorts i denna sak. Kanske har de också kopplat in advokat, eller snarare troligen.  Nåja ska bli spännande att se vad de gör. Men då inget händer får jag väll ta mig en sväng och lämna in en stämning till tingsrätten och ta en civilprocess. Vad tycker ni om hur Eda kommun agerat i mitt ärende? Kanske ska lägga upp länkar här så ni ser vad jag skrivit, vad de gett mig varningar om och vad som stått i pappersmedia. Eller orkar ni leta på bloggen här? Inlägg ett. Inlägg två. Inlägg tre med kommentarer, mail samt inklipp från pappersformatsnyheter och så det fjärde och sista inlägget. Nu är det bara att läsa och begrunda.

Micke

Publicerat i Cyberbuddha, Eda, ensson, Mina tankar | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

FRIKÄND

Hmm, nu ska vi då tänka på all jävla skit som personer har spytt över mig i olika media. Min ENKLA fråga blir: Tror du att jag är dum, kan du bryta kontakten. DU har redan förlorat:  men det är i alla fall ett åklagarebeslut.

21101 (1)

Micke

Publicerat i Eda, ensson, Uncategorized | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Invandringspolitik

Något måste göras åt den skaran med personer som kommer till Sverige pga krig och annat elände. Vi kan inte längre ha öppna gränser.  Vi måste veta att vi har möjlighet att erbjuda dem sjukvård (fysisk och psykisk), vad de har gått igenom kan vi inte i de flesta fall föreställa oss. Vi måste veta att vi kan erbjuda dem utbildning i det Svenska Språket, Svenska Lagar och den svenska kulturen. Vi måste veta att vi har möjlighet att erbjuda alla arbete eller vidareutbildning.

Anpassar mig gärna till seder och bruk och tar gladerligen emot kulturella inslag från andra länder, religioner etc, men ruckar inte på mina. De får anpassas tillsammans.

Begår man en kriminell handling som motsvarar fängelsestraff, ja då får man en enkel biljett med flyg hem till det land man kom ifrån istället för att kosta en massa pengar. De pengarna kan läggas på andra som vill uppföra sig och leva här som civiliserade personer istället.

Så välkomna till mitt Sverige, med din kultur och religion, så länge som det inte går emot våra lagar, seder och kultur.

Micke

Publicerat i Cyberbuddha, ensson, Mina tankar | Lämna en kommentar

Eda Kommun styrs av idioter.

Nu har de ”bättre” vetande personerna i Eda kommun tänkt till och satt en prislapp på mitt och andra innevånares liv. Prislappen är 230 000:-

Detta är den ”enorma” summan de sparar in i och med att de drar in en deltidsbrandman i Charlottenberg. Charlottenberg har tom ärats av vår käre statsminister för en enormt växande region, ja det kan jag nog faktiskt vara helt enig i med han. Köpcentrum poppar upp, två nya på gång och vi har redan två och en jävla arbetsplatser blir det. Men, börjar det, gud förbjude, brinna så måste brandkåren vänta innan de får gå in med rökdykare i 20 minuter ca, innan hjälpen kommer från grannkåren. Förövrigt gäller samma regel om det brinner ngn annanstans….. 

Politikerna i ”Expansiva” Eda, som det så vackert heter har inte den blekaste aning om vad de håller på med. Mera än att skydda sitt eget skinn för att en granne eller två gnäller för att ett beslut går emot dem. Rakryggheten finns inte. Tjäna pengar i arvode är det enda de är intresserade av oavsett partifärg eller ”oberoende”.

Till de nya köpcentrumen som nu byggs kommer det förhoppningsvis att strömma än mer trafik och kunder, vilket ökar risker för trafik olyckor, medicinska problem som händer inne på centret eller att det kommer en idiot dit och fjuttar på för att stilla sitt sjuka begär (pyroman). Etc etc etc.

Nej, bättre att riskera att låta folk dö och brinna inne….. Välkommen till Eda kommun….. Fy fan för ett jävla hyckleri och idioti som styr denna kommun från politiker till tjänstemän.

Skulle vara jävligt intressant att få en kommentar från Johanna Söderberg, Kathy Överby eller annan ”Bättre” vetande person i denna fråga och för guds skull, tänk er för vad fan ni röstar på i nästa val.

Micke

Publicerat i Cyberbuddha, Eda, ensson, Mina tankar, Politik | Lämna en kommentar

Vi fortsätter…………………………………………

Begär härmed ordet under allmänhetens frågestund under nästa KF möte.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Demokratin är död i Eda Kommun

Onsdag förra veckan hade jag nedanstående medborgarförslag (förra inlägget här) med i handlingarna på kommunfullmäktigemötet. Där fattades ett beslut om att det skulle skickas vidare till kommunstyrelsens möte.

Efter mitt medborgarförslag kommer ett annat, som också ska till kommunstyrelsen. Det sistnämnda handlar om LSS och de behövande barnen där. Det har hunnit fram från mötet  och till Kommunstyrelsen, men det har inte mitt förslag gjort.

Demokrati? Eller är det bara ett sätt att markera sin ståndpunkt mot mig från kommunhusets sida?

Micke

Publicerat i Eda, ensson, Politik | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Medborgarförslag angående besparningar inom skolan

Har visst helt glömt bort att publicera det här på bloggen, men den var i alla fall med på gårdagens möte i kommunfullmäktige. Då tar vi och gör det nu:

Politik handlar om att våga, vilja och se helheten. Allt för länge har det enbart sett till sin egen närhets bästa. Dags att ta sitt ansvar och konstatera att spara via ”osthyvelmetoden” är förbi. Aktsamhet när det gäller den kommunala ekonomin är dock helt rätt och något som ska pågå hela tiden.

Ett mera större sparande och som ger stora ekonomiska besparingar vore att lägga ner Gärdesskolan i Åmotfors. Man flyttar hela skolverksamheten från förskolan och uppåt till Hierneskolan i Koppom, där man under en lång tid har sett och fortfarande ser att skolans lokaler är alldeles för stora för de barnkullar som fötts. Jag tycker också att man ska lägga ner skolverksamheten från förskolan och uppåt i Adolsfors och Skillingmark och flytta dessa elever till Hierneskolan.

Detta gör att Eda kommun får en massa lediga lokaler som ska fyllas med annan verksamhet, säljas eller på annat sätt avyttras. Förslagvis så säljs skolan i Adolfsfors och Skillingmark, eller avyttras på annat sätt. Gärdesskolan lokaler däremot ska fyllas med annan verksamhet och förslagsvis kan Gymnasieskolan ta över dessa lokaler och flytta ur de lokalerna som idag hyrs.  Allt som har med Gymnasieskolans verksamhet flyttas till dessa lokaler förutom Produktionsköket som jag tycker ska ligga kvar nere vid Vårdcentralen. Dessutom borde Biblioteket kunna flytta in i lokal vid Gärdesskolan och detta hyreskontrakt kan också då sägas upp.

Angående Hierneskolans lokaler så bör det anpassas till Fritids och förskoleklass. Detta innebär dock att det beslut om nybyggnation av fritids/förskoleklass lokal i Koppom kan ändras och läggas tillsammans med Hierneskolans lokaler så att man får samma bra lösning som det idag finns i Åmotfors. Då spar man dessutom driftkostnader för den nya förskolan, som man kommer att få på Hierneskolan i alla fall då tomma lokaler också kostar pengar.

En massa lokaler kommer på detta sätt att kunna avyttras, hyreskontrakt sägas upp samt personalminskningar kommer det att leda till samt driftskostnaderna kommer att minskas.

Så, då har ni det. Förövrigt skrev jag detta den 21/6.

Micke

Publicerat i Cyberbuddha, Eda, ensson, Mina tankar, Politik | Etiketter , , , , | 2 kommentarer