Politisk sakprogram, blandat lokalt, regional och centralt. Håll till godo. – Ska satsa på politiken igen.

Då detta projekt med politiska punkter startade på Facebook, så har jag av bekvämhet, lathet eller vad ni nu väljer döma mig för, här vänt på numreringen. Kallas för fenomenet, klipp och klistra och sen redigera bort det som inte ska in. Kommentera mera än gärna! Det kommer med största sannolikhet att fyllas på med fler punkter, de nya kommer vara daterade så ni ser vad som är nytt, när det är nytt. Om nu någon orkar lägga ner energi att läsa och kommentera, hoppas det.

1. Fenomenet utbrändhet kryper allt längre ner i åldrarna. Ja, det är ju intressant. Fenomenet utbrändhet blir en följd av ett annat fenomen i samhället. Ett fenomen som till viss del är nyttig, men skadlig om man utsätts för det över för lång tid och det fenomenet är stress. Stressen som nu har kommit är att kraven är för höga i dagens skola och på mängder av arbetsplatser. I skolan är det viktigt att barn får vara barn. Långt högre krav än vad som i mångt och mycket kan anses vara normalt. Samma i arbetslivet. Nu har jag inte kollat vad som är de mest utbrända, men har en känsla av att det är undersköterskor som är i alla fall högt med i kampen. Se över arbetsmarknaden och minska kraven

2. Inkomstbepröva barnbidrag, studiebidrag, barnbidraget. All form av intäkt där familjen har total intäkt över 50000 kronor ska inte ha någon form av ovanstående bidrag. Resor som barn och unga gör till och från studier ska dock fortsatt ges familjen

3. Barnbidraget, studiebidraget och flerbarnstilläggen har stått stilla alldeles för länge, eller så har höjningarna varit otroligt små. Dags att göra något. Dubblera dessa bidrag.

4. Ta bort skatten för pensionärer. Ta dessutom bort fastighetsskatten för pensionärer med eget boende. Höjd lägsta pension till 17000.

5. Sverige måste bli bättre på att ta till vara på invandrad arbetskraft. Som det är idag och utvisa för skitsaker är inte ok. Vi måste ha dessa personer kvar i landet. Bara för att man begått ett litet misstag, ja det kan vi alla göra. Vi ska kasta ut dessa, men behåller folk som är ett hot mot rikets säkerhet. Jo jävlar. Finns ett bra uttryck jag läste på min mammas kontor: den som aldrig gör något fel gör vanligtvis ingenting alls. Tänk på det kära byråkrater! Mänsklighet mot dem som är bra för landet. Vi behöver dem de behöver oss. Skärpning!

6. Inför 6 timmars arbetsdag, 30 timmars arbetsvecka, förbjud delade turer. Allt ska ske med bibehållen lön.

7. Alla pratar om kvinnors rätt till jämlikhet och det är bra. Men dags att se över mäns rätt till den samma. Här handlar det dock inte som arbetsmarknaden i största delen utan rättsväsendet. Här har Sverige massor kvar att göra.

8. Skärp kontrollen vid registrering av företag. Idag är det alldeles för lätt att starta om med nytt företag efter en konkurs. Man har lämnat företaget och dess anställda i en mycket hemsk sits, med obetalda löner, skatter, pensionspengar, moms etc etc. Sen startar man ett nytt bolag och fortsätter likadant. Här finns det miljoner att spara för staten, men framförallt insparat personligt lidande.

9. Vid offentlig upphandling ska det vara en klar fördel om det är företag och arbetare boende i Sverige. Det ska vara ett tydligt krav i upphandlingsunderlaget. Om det finns problem i förordning och lag från EU ska dessa ses över och förslag om ändring göras.

10. På en arbetsplats får det finnas max 10% inhyrd personal. De ska ha alla rättigheter som en i Sverige boende anställd.

11. Se över detta med lokala skyddsombud. Inte nog mycket kan göras för att skydda de anställda. Det är en modell som är dags att se över. Mycket är bra och kanske något måste ändras. Det är klart att ju närmare den anställde ju bättre vet man, men ju närmare finns också en arbetsgivare som kan påverka skyddsombuden på olika negativa sätt. Bara för att saker och ting har varit på ett sätt i många år, behöver det inte betyda att det i dagsläget är den rätta modellen, men det betyder ju också att det inte är fel modell. Dags för översyn för att stärka våra arbetsplatser.

12. Detta är inget som staten brukar blanda sig i, men det är dags att göra det. På arbetsmarknaden ska det enbart få finnas 50, 75 och 100% anställningsgrader. Timanställd ska man bara få vara i 6 månader, sen ska tjänsten övergå till fast anställning. Anställningsgraden fastställs genom snitt arbetad tid under de sex månaderna. Om arbetsgivaren väljer att inte ge några timmar under månad sex för att på detta sättet försöka undgå fastanställning får det enbart godkänt om arbetsgivaren inte tar in annan anställd på något sätt två år efter timanställning har upphört. Alltför många utnyttjas idag på detta sätt och människor far illa. Det lokala fackliga måste kontrollera och anmäla detta. Bedrövligt att det blivit så här i Sverige 2019!

13. Europas gränser måste stängas samt landsgränserna måste kontrolleras. Varje transport inom, i och ut överallt måste kontrolleras. Europa har förlorat sin kontroll. Här är det massiva kostnader, men som måste tas. Alla flyktingar måste stoppas vid gränsen och inom, registreras samt det måste finnas någon form av ställe de ska vara på. Nu kommer många tänka koncentrationsläger och getto. Ja men visst kalla det det då. Men varför måste detta göras? Jo för det första, de lever idag i inhumana situationer så det är huvudsaken. Sen en mycket intressant sak, massor av dem hävdar att de tappat alla sina id handlingar, ja det kan så vara. Men mobilerna har de jävlar anamma koll på. Luktar utnyttja systemet lång väg.

14. Öka mängden kameror på offentliga platser enormt. Har man inget att dölja har man ingen anledning att gnälla.

15. Om vi fortfarande ska tillåta reklam från spelsidor, så ska det direkt efter reklamen vara ett inslag om olika sorters stöd som finns mot spelberoende. Inslaget ska vara tydligt och informationsriktigt. Den som har första reklampausen ska betala för denna information direkt efteråt samt den ska vara av samma längd som första inslaget.

16. Parkering utanför vårdcentral, sjukhus etc ska vara avgiftsbefriade.

17. Oavsett om man har sovande vakt vilket är vanligt inom vissa grenar inom omvården så ska man ha lön. Lönen ska vara den samma inklusive all ersättning som vid vanligt arbete. Man är på sin tjänstgöringsplats och inte i sitt hem. Detta gäller också andra delar inom arbetslivet. Tex en busschaufför på uppdrag får bara köra visst antal timmar, sen måste hen stå stilla. Lön ska hen ha i alla fall. Det är väl ingen slavmarknad vi ska ha inom svenskt arbetsliv!
·
18. För alla boende i kommuner med färre än 40000 innevånare tas grundavdraget bort för arbetsresor bort i deklarationen samt den avdragsgilla reseersättningen höjs från idag 18.50 till 37.00 per mil.

19. Gratis entré till alla museum. Kulturarv ska inte kosta att upplevas.

20. Ersättning, mat, boende etc vid tjänstgöring åt räddningstjänsten, polisen, MSB ska vara helt skattebefriade. Rena vansinnet att de som är med och arbetar under en katastrofinsats ska behöva skatta för det. Gäller all form av katastrof, stor som liten! Gör om skattesystemet och gör rätt!

21. Körkortsbehörighet B ska in i läroplanen som obligatorisk kurs för gymnasiet.

22. 10 årig grundskola, 8 veckors sommarlov, det är lärarna som är pedagoger inte föräldrarna så läxfri skola, datorer och annan teknik används som hjälpmedel först från årskurs 4 – barn idag har redan för mycket skärmtid ger dem möjlighet till att få vara barn. Öka antalet timmar gymnastik, minst en dubbellektion plus två enkla i veckan.

23. Samtliga byggnader ägda av det offentliga ska användas till att sätta upp solcellpaneler på. All ledig yta ska användas för att maximera produktionen. Idag finns också små vindkraftverk att använda som komplement till detta. Privatpersoner som önskar det samma ska kompenseras av staten för den totala kostnaden med 90% företag får ersättning med 10% av inköp av materialet.

24. Se över antalet riksdagsmän och det regelverk de omges av. Målet ska vara att minska antalet med minst 1/3.

25. Låt föräldrarna själva avgöra fördelningen av föräldraledighet dagarna, ingen statlig kontroll. Här ska också ersättningen vara 85% hela perioden.

26. Se över samtliga vattendomar gällande regleringen av vattennivåerna och väg in nya fakta för att bättre anpassa dem till dagens verklighet gällande nederbörd etc.

27. Sverige står inför stora klimat förändringar. Mycket måste göras och görs. MSB måste få mer pengar för att stärka det lokala engagemanget vid olika katastrofer. Utbildningar och material måste köpas in och underhållas. Detta arbete är långsiktigt och kräver enorma summor. Men det är aldrig för sent att börja. Förslagsvis 1 miljard extra till man årligen för dessa insatser och kanske så långt framöver vi kan se, så ska vara ett fast anslag.

28. Offentlig upphandling. Idag får det inte vägas in om ett företag är registrerat på orten som ett skäl till att det ska kontraktet på det upphandlade. Detta system måste ses över och ytterligare faktorer måste in i lagen som exempelvis hur nära orten eller landet som upphandlingen gäller. Detta för att försöka skapa fler arbetstillfällen lokalt och för att generera skattepengar till glesbygden.

29. Förbjud namnet ekologisk i beskrivningen av mat. Mat som idag anses ekologisk är ju så som maten ska vara. Istället ska det vändas på. All mat som idag anses vara icke ekologisk ska tydligt framstå tex vilka kemikalier som är tillsatta eller vad som helst som gjort den till det den är. Man ska inte kunna tjäna pengar på det naturliga, men man ska kunna förlora pengar på det icke naturliga.

30. Behåll dagens krav när det gäller mat till djur. De är stränga och bra. Det som är fel är att vi har mildare krav på mat till människor. Dessa regler ska ses över och göras lika stränga eller strängare än de som idag är till djur.

31. En extra karensdag, arbetsgivaren betalar de tre första veckorna och arbetstagaren ska lämna sjukintyg från dag ett. Ingen borte spärr i sjukskrivningsdagar och sjuklönen ska vara 85% av lönen.

32. Vid anhörig invandring ska det finnas ett försörjningsskrav på den som redan finns här i Sverige. De anhöriga ska senast förstkommande skolstart dessutom in i SFI eller annan skolgång. Inom tre år ska den vuxna anhöriginvandraren ha egen försörjning från lön. Om inte dessa krav uppfylls sker avslutas uppehållstillståndet och återföring till hemlandet sker.

33. Förhandla om de internationella lagar som gör att vi inte kan utvisa personer till sina hemländer då de där riskerar tortyr, dödsstraff och annat.

34. Vid sjukskrivning ska Försäkringskassan betala ut belopp motsvarande försörjningsstöd som är reglerat i norm om utredning tar längre än tre veckor. Beloppet ska inte behöva återbetalas efteråt. De tre veckorna börjar räknas när försäkringskassan fått in sjukintyg samt inkomstuppgifter och arbetsgivarintyg. Arbetsgivare ska skicka dessa uppgifter till Försäkringskassan inom 3 arbetsdagar. Sker inte det ligger ersättningskravet på arbetsgivaren.

35. Vid alla insamlingsgalor riktat mot forskning av olika sjukdomar så ska staten gå in och dubbla den insamlade totalsumman vid galan. Gäller dock inte barncancergalan, där ska beloppet tredubblas.

36. Förbjud all form av reklam sponsring eller vad man än väljer kalla det från företag som säljer all form av spel. Enda stället reklam ska kunna tillåtas är inne på en affär tex. Förbjudet ska gälla inom hela EU.

37. Höj trängselskatten rejält! Minsta avgift för fordon upp till 3.5 ton är 100 kronor och för tyngre fordon än det 350 kronor.

38. Den kommunala budgeten ska vara beslutad av kommunfullmäktige senast 31 maj, året innan.

39. För att säkerställa framtida och nutida behov av bland annat lärare, undersköterskor så måste det till fler utbildningsplatser samt fler praktikplatser. Ett gemensamt ansvar av kommuner, landsting regioner och stat krävs.

40. Samma med lager på sjukhus, vårdcentraler etc och dess leverantörer ska gälla som lagliga plikter skrivna i punkt 43.

41. Alla apotek och dess leverantörer ska ha en laglig skyldighet med påföljd höga böter vid uteblivna medicinska leveranser och stå under sträng statlig kontroll.

42. All form för att upptäcka sjukdom via blodsmitta ska vara avgiftsfri

43. All form för att tidigt upptäcka cancer ska vara avgiftsfri.

44. Enhetlig sjukvårdstaxa samt införandet av tandvård i samma system som sjukvården, men gäller enbart behandling inom Folktandvården. Om inte folktandvården skickat remiss vidare till specialist vill säga. Ingen ersättning utgår till behandling hos privattandläkarmottagningar.

45. Alla former av arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, eller för den sakens skull andra eventuella avgifter om sådana finns samt löner etc ska vara lika utan undantag. 100% likhet på arbetsmarknaden oavsett vad det än må gälla. Har inte företagaren råd att betala för sig, ja då ska det inte drivas företag av denne heller.

46. Det som kallas nätavgifter på de kommunala räkningarna ska gå till just ombyggnation eller på andra sätt underhålla det befintliga nätet, tex vatten och avlopp. De pengarna ska användas till det och ingenting annat.

47. Eda kommun ska inom tre månader göra utredning samt bevilja boende i någon form efter ansökan lämnad till kommunen, gällande all äldre vård och LSS.

48. Staten införde lagkrav om att kommunerna skulle ta emot flyktingar och fixa allt. Det må så vara. Vi har en skyldighet att vara solidariska. Men vem ska betala? Självklart ska staten betala det som de tvingar kommunerna att göra oavsett vad det är. Det är inte rätt med de enorma tiderna som dröjer med utbetalningarna som staten ska göra till kommunerna. Två månader är mera än nog för utbetalningarna. Någon form av straff ersättning måste betalas ut av staten efter det. En modell av dröjsmålsränta.

49. Vi ska granska all upphandling som har skett av kommunen de senaste 15 åren där beloppen överstiger 100000. Många funderingar finns det som ska granskas och där det eventuellt ska läggas in en polisanmälan med skadeståndskrav. Vi har sett revisor rapporter i media förr, som runnit ut i sanden. Nu ska det verkligen granskas en gång för alla.

50. I kommunen har vi idag ett pris som går till idrottare. Det är ett pris som delas ut årligen. Det delas ut till en eller summan delas med fler. Så här vill jag förändra upplägget. De år vi har flera som utmärkt sig inom sin idrott ska de var och en få prissumman, tror det är 10000 kronor. Vart lägger vi då gränsen? SM guld och uppåt. Sen det priset vi delar ut idag, ska gå till någon ung lovande, tränare eller ngt.

51. Lönen, eller vad vi ska kalla det är av mindre betydelse, till kommunalråd i Eda kommun ska sänkas ner till 35000 i månaden. Detta är en sänkning med ca 10 tusen i månaden. Inga andra ersättningar ska utgå, förutom reseersättning vid uppdrag utanför kommunhuset eller dess olika uppdrag så som exempelvis fullmäktige möten. Övriga chefers löner, etc ska frysas tillsvidare och vid nyanställningar ska de sänkas tills de ligger under kommunalrådets lön. Kommunalrådets lön ska höjas med samma procentsats som undersköterskors framöver.

52. Inga fallskärmar eller andra vansinniga saker i anställningskontrakt. Man har tre månaders uppsägningstid som grund. Det är allt oavsett tjänst. Visst, längre tider kan man ha och kortare. Men man har bara lön under denna tid. Dagens idioti är över inom området. Har inte den blekaste aning om hur mycket kommunen har betalat ut de senaste åren, men har sett det som står i tidningar och tror detta inte är allt.

53. Sluta omedelbart att använda konsulter inom kommunal verksamhet om man har anställt folk inom området. Är man chef för tex familjeomsorg eller skolan, ja då ska man klara av i sitt uppdrag att göra ett sådant uppdrag opartiskt. Klarar man inte det är man fel person på posten, samt att det kostar enorma onödiga summor.

54. Snöröjningen av kommunens entreprenör har blivit fruktansvärt dålig. Detta beror inte på entreprenören utan på kommunens beställning. Sänk gränsen för när de ska åka ut till 5 cm, sanda bättre samt förbjud snövallar i infarter. Det sista löses lätt, bara använda hydrauliken. Kostnader ökar ja, men medborgarnas säkerhet ökar enormt. Finansieringen till detta tas från sänkta strömräkningar i och med att all kommunal utebelysning byts till LED samt att det släcks en timme tidigare än idag på samtliga ställen. Dessutom byts all utebelysning vid entréer och runt fastigheter till rörelseaktiverad.

55. Inga företag ska tillåtas kasta varor av olika slag som fortfarande är användbart inom mat och klädesbranschen. Här är då tanken att ett förslag ska arbetas fram i samråd mellan kommunen och företagen på de olika centren och på andra ställen i kommunen för att få till en hållbar lösning. Vi har personer runt om i Sverige, men också i Eda kommun som har behov av mycket stöd av olika slag. Detta har jag sett i mitt arbete i hjälporganisation.

56 Attraktiva naturupplevelser ska vara en självklarhet inom kommunens gränser. Eda kommun ska tillsammans med grannkommunerna ansöka om EU stöd för just detta med inriktning på fritidsturism och vår enorma tillgång som finns inom detta område i västra Värmland.

57. Bygg billiga lägenheter inom det kommunala bostadsbolaget så folk har råd att bo. Dessutom när personer får jobb inom det kommunala skatteområdet och önskar flytta hit, ska förtur till lägenheter finnas i systemet. Dessutom ska bostadsbeståndet ökas så bostadskön minskas. Egen bostad ska vara en självklarhet och inte en kamp.

58. Vid jobb eller utbildning ska plats i barnomsorgen ordnas inom 3 dagar.

59. Idag betalas ca 50% av biljettpriset av de som köper biljetter och resten finansieras via skattesedel. Detta kan man utläsa på Värmlandstrafiks hemsida. Ja så kan det nog vara i snitt i Värmland. Men det gäller inte här i kommunen. För, detta är ett antagande efter att ha sett på bussarna och tågen, så här är det 99% om inte mer av alla resor som betalas av skattesedel, då kommunen köper respass till skolbarnen. Det är inte många fler som åker. Gör därför kollektivtrafiken inom Eda kommun samt till grannkommunerna helt biljettlös, alltså Gratis för de som åker och som jag redan skrivit som förslag. Bygg ut den med 10 nya turer om dagen mellan Koppom och Charlottenberg med körväg över Åmotfors. Men man måste ringa minst 4 timmar innan och tala om att man vill åka med och från och till är en självklarhet.

Tillägg till punkt 59 skrivet 24/11-2019. – Det går utmärkt att ta efter ett system som idag fungerar i (tror det var Estland) att få registrera sig att åka så mycket man vill i sin hemkommun. Kontrollen är då kopplad till folkbokföringsregistret. Man betalar en struntsumma och sen åker man så mycket man vill, kollektivt resten av livet. Det kanske också går att få till även i sin region, sitt land eller i hela EU. Man måste se möjligheter och inte hinder. Mycket bra för miljön om man kraftigt klarar öka det kollektiva åkandet.

60. Sänk kommunalskatten med 10 öre om året i 10 år. Detta för att fler ska känna det som attraktivt att bo i kommunen.

61. Gör processen kortare och effektivare för etablering av nya företag, men också vid om och nybyggnation för befintliga företag.

62. Gör det lättare att få byggnadstillstånd för privata bostäder, sälj kommunal mark för 1 krona kvadratmeterm med krav på anslutning till fjärrvärmen i Åmotfors och Charlottenberg. I Koppom ska samma priser gälla, men kravet kan inte ställas då inget sådant finns. Max antal kvadratmeter som säljs för detta pris till varje privatperson är 2000 kvadratmeter. Men vi ska också göra det tillåtet att bygga i sjönära områden.

63. All mat som serveras inom omsorgen ska tillagas inom kommunen och på varje enhet ska det finnas personal anställda för sociala aktiviteter samt göra i ordning maten som kommer så den serveras i en så normal miljö som möjligt är.

64. Inrättande av husdjur på de olika boendena kommunen har. Några måste dock vara allergianpassade och där finns då möjligheten för akvarium istället

65. För att försöka trygga kommunens behov av personer med högre utbildning ska vi se på möjligheten att betala studielån. Vi ska betala av dem på 25 år och betalas årsvis i efterskott. Sen är det baserat på heltid. Vid lägre tjänstgöringsgrad blir avbetalningstiden längre. Sjukskrivningstid eller tjänstledighet inräknas inte, dock föräldraledighet samt havandeskapsersättningstid. Det är självklart också ett krav om bosättning i kommunen under hela tiden.

66. Grundtanken med upphandlingar är att konkurrernsutsätta det man eftersöker för att på det sättet få en vara eller tjänst billigare än om man bara skulle ringa ett företag och beställa. Detta sker OM upphandlingsunderlaget är korrekt utfört och om man kan göra beställningar tillsammans med andra. Detta blir också en ytterst viktigt sak att göra i organisationen.

67. Avskaffa alla kommunala avgifter och andra kostnader för samtliga föreningar aktiva i kommunen.

68. Förbjud tiggeri och insamling på allmän plats. Enda som får göra det är lokala föreningar, skolklasser samt föreningar med 90 konto. All form av insamlingar etc ska anmälas till kommunen och anmälan är gratis.

69. Förbättra stödet till föreningar så alla föreningar ingår i riktlinjerna angående olika stöd och bidrag.

70. Konkurrensutsätt kommunal verksamhet som idag görs av AME och de kommunala bolagen. Företag skrivna i kommunen ska ha fördel i upphandlingen för att på detta sätt förhoppningsvis få fler privata arbetsplatser inom kommunens gränser som i sin tur ger skatteintäkter.

71. Ekonomisk ersättning ska utgå till anställda inom barnomsorg samt vården för arbetskläder. Denna ersättning fastställs via fackliga förhandlingar och utbetalas årligen. Kommunen som arbetsgivare ska också se till att personalen har möjlighet att tvätta dem på arbetsplatsen på kommunens bekostnad.

72. Grundtanken och vad det ska arbetas aktivt för är att behålla alla skolor som det är idag, men flytta biblioteket i Åmotfors till Gärdesskolan.

73. Höj ersättningen, bemanningen samt standarden på utrustningen för räddningstjänsten samt ha en ansvarig frivilligorganisation utöver som övar och arbetar i nära samarbete med blåljuspersonalen.

74. En del beslut som tagits gällande LSS stöd ska ses över. Humanism och socialism ska innefattas i beslutet och inte enbart kommunal ekonomisk egoism.

75. Det kommunala bostadsbolaget måste öka standarden på samtliga boenden utan hyreshöjningar.

76. Se över hela den politiska ledningen, återgå till nämnder, inför tjänsteman ansvaret, sänk politiska ersättningar

77. Öka antalet platser på korttidsboendet och öka antalet platser på demensboenden.

78. Öka den kommunala attraktionen som arbetsgivare

79. Utöka kollektivtrafiken inom kommunen och till grannkommunerna.

80. Kommunen och dess bolag ska vara förebilder och använda produkter som är bäst ur miljösynpunkt och minimal Energiåtgång. Produkter och tjänster, ska vara från leverantörer så nära kommunen som möjligt eller helst från kommunen.

81. Lägg ner Valfjället

82. Borde lätt gå att halvera antalet anställda inom den kommunala administrationen i Eda kommun

Ny punkt 2019-11-20

83. Angående detta med förpackningar och miljöpåverkan finns ett område jag inte hört någon prata om och det är gällande mediciner. De flesta varor som idag är i Kartong, med kartor inne i som oftast har något metall överdrag tillsammans med tex plast. Spelar egentligen ingen roll vad, men dessa kan läggas i en plastburk istället. Sen finns det de som inte kan av olika anledningar, men de är löjligt stora förpackningar med tanke på hur små tabletter man hittar i dem.

Sen har många gånger sjukhus tex 100 i sina förpackningar och patienten kan också få ut en storpack, ofta blir det då 96 eller 98 i antal i dem. Hur man motiverar dessa skillnader med ytterigare miljöpåverkan på olika sätt förstår jag inte heller.

Här måste staten gå in och aktivt styra upp då man kan göra massvis till det bättre för miljön på området.

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Ska jag satsa på politiken igen?

Det är en bra fråga det. Vad tycker ni?

Micke

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vad kan jag hjälpa dig med idag då?

Det är den vanligaste frågan jag möts av inom den svenska sjukvården av idag.

Vad betyder då frågan? Jo, under de senaste 4 åren (alltså sen min knäskada), har jag möts av ett 40 talet läkare av olika slag och på olika instanser men dessvärre är det i verkligheten enbart 5 som verkligen har engagerat sig i att läsa min journal inför mötet eller fått en genomgång av en kollega. Så vad betyder frågan?

För mig så har det blivit svårt att inom de första två tre minuterna att gå in till en läkare och ha ett förtroende för den. Den har fått mig att tveka, samtidigt som jag behöver vara ärlig och engagerad i mitt eget mående och få den jag har framför mig att förstå min situation. Men kan den som sitter framför mig och som inte läst min journal eller på annat sätt ha någon förståelse över situationen som helhet? Nej, den synska övermänniskan tror jag inte existerar.

Vad har då frågan för mer betydelse? Kortsiktighet för att uppnå resultat ergo positiv företagsekonomi och att statistiken ska se bra ut? Ja, det betyder ju frågan också. Här ser vi bara på kortsiktighet och inget annat, precis som vid den manuella charken på affären. Nummerlapp – Nästa! Sälja sälja sälja och enbart det kunden frågar efter där och då och ju snabbare det går ju bättre är det. Vi kan då fakturera fler kunder samt det offentliga för ett besök som vi haft, för det är inte bara vi som patienter som får betala när vi är hos läkaren, det får även det offentlig göra.

Ger detta mig patienttrygghet? Nej, inte överhuvudtaget. Jag känner mig inte sedd, inte hörd och inte existerad. Jag är jag, du är du, vi är samhället som skapas.

Förutom just hos de 5, varav jag nu har kontakt med 1 som jag har fullt förtroende för och en som är på uppstigande, men det kan snabbt ändras och är ju självklart att förtroende ska byggas från bådas håll.

Så här kan det beskrivas väldigt enkelt. Jag kommer in till vårdcentralen och har ont i min stortå. Frågan ställs och man visar upp tån som visar sig vara misstänkt bruten. Den läkaren som inte bryr sig skriver en remiss till röntgen och skickar dig vidare. Den som bryr sig ställer frågan: Hur gick det här till då? Om då svaret blir jag sparkade i något av en olyckshändelse – ja då kan man misstänka att det ligger en sanning i det, men blir svaret. Jag sparkade i en dörr. Då är det betydligt mer intressant. Varför sparkade du i dörren? Vilken typ av dörr? Och så här kan den engagerade läkaren bilda sig en uppfattning vidare som i och för sig kan vara en olyckshändelse det också men som visar sig under samtalets gång. Kanske slutar med psykiatrisk tvångsvård om det är riktigt illa eller att personen framför dig har begått ett mord så den ska hämtas av polis? Fakta kvarstår, de flesta brutna tår är av olyckshändelser, men man vet aldrig! Som undersköterska får man lära sig, i alla fall jag, bejaka det friska och se Hela människan. Ingår det inte i läkarutbildningen, är det ett seriöst samhällsproblem!

I mitt eget fall, har det gått så långt att jag vet att jag har läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som skrivit lögner om mig i min journal. Jag har gjort anmälan till IVO om detta och fått beslut från IVO som administrerats ut till berörd avdelning, men fortfarande snart 6 månader efter beslut har inte det inskrivits i journalen som det ska! 6 månader! Jag är sjukskriven av en anledning och det har jag varit i över 4 år nu och det är jag enormt glad för att jag är. Dels kan jag få chansen att ha ont som fan, eftersom paracetamol och brufen, uppenbart ska vara dundermedicin ungefär som Bamse har med farmors honung, men kan berätta att det enda det ger är dålig mage som man då får mer medicin att ta emot, sen får jag också tid över att hela tiden läsa min journal, tala om för läkare att så var det inte, eller annan berörd person, så de ges en chans att rätta till sina fel i journalen. Det tar en himla tid och kraft att behöva bråka om min rätt att vara sjuk! Kraft jag skulle behöva för att bli frisk och göra positiva saker med Min omgivning istället för att ständigt dras ner i den negativa spiral denna kamp ger. Den negativa spiral som till slut ger självmordstankar, men dit tänker jag inte komma, för att avsluta mitt liv är inget alternativ för mig!

Vad visar frågan mer? Jo, att Sverige har nedmonterats de senaste låt oss säga 30 åren. Sverige ligger så många år efter i det mesta som rör vårt samhälle. Inte ett enda regeringsalternativ som varit har gjort ett skvatt om att försöka bygga upp landet Sverige. Man kan inte bygga ett land på ökad administration eller privatiseringar. Ett företag, idag, har inga långsiktiga intressen inom den privata sektorn. Nu pratar vi då nystartade som dyker upp när vi ska privatisera något inom det offentliga samt investeringsbolag. Men man kan också se det inom de stora – företagen går inte nog många miljarder med vinst så det måste till något. Ergo kapitalet måste få större utdelningar för att göra nya investeringar för att tjäna mer eller för att kapitalister ska leva lyxlivets glansdagar. Inte heller blir det offentliga mer effektivt för att man skapar fler kontorsplatser som ska tillsättas!

Vi gjorde om inom skolväsendet. Blev fler privata skolor som kostar skattepengar då kommunerna får betala skolpeng/elev som ska vara lika mellan privata och offentliga skolor. Några skolor gör det bra utifrån elevernas perspektiv och enligt min mening att se det är det skolor som drivs av föräldraföreningar utan politisk eller religiös inriktning som gör detta privata bra enbart. Resten gör det enbart för att dra en vinst utifrån skolan och att det är det enda intresset, en ekonomisk vinst som inte återinvesteras på ett sätt som gynnar elevernas utveckling eller som utbetalas till aktieägare. Vi gjorde om vården, och flyttade från patientfokus till resultatfokus. Blev det bra? Nej, vi glömde bort det viktigaste. Personalen. Vi såg inte till att personalen fick stå i fokus i och med den löneglidning som skedde och sker inom det offentliga. Idag är det bättre betalt att jobba i affär än jobba som undersköterska tex. Utan personal så får man inte heller någon positiv patientutveckling heller. Man fick lägga ner sjukhus, avdelningar stängdes, operationsplatser togs bort. Man sköt över ansvaret över äldrevården och psykiatriska vården till att bli ett kommunalt ansvar istället för statligt eller regionalt och detta gjordes utan att skicka med en enda krona till det. Vad blir effekten av det? Svagare kommunal ekonomi på grund av enormt stora kostnadsökningar! Rätt eller fel? Men effekten av detta har vi sett längt nu, då detta är den absolut största orsaken till att vi än idag diskuterar nedläggningar av skolor på glesbygd.

Vi gjorde om och skapade i och med löneglidning och skapade ett bemanningssystem. Ett system som gjordes om och som blev med detta självförsörjande med ett ständigt pågående behov av Läkare, sjuksköterskor och strax om inte redan undersköterskor och annan viktig personal inom vården. Är man så naiv så man inte inser att säger man upp en person så skaffar den arbete någon annanstans, förr eller senare når man målet med att ha skapat behov av bemanningsföretag som har anställt till högre löner, som sen hyr in till högre kostnader än vad man hade innan, just för att skapa det den privata marknaden måste göra – VINSTER till utdelningar. Dessa VINSTER skapar hål i budgeten som gör att man måste göra förändringar, oftast med att säga upp personal som sen måste hyras in och matningen pågår vidare och hjulet rullar på och kapitalismen smörjer kråset! Hur jävla korkad går det att bli! Jag har varit med om, när jag var landstingsanställd så berättade en hyrläkare, jag har en tjänst i x län som jag är tjänstledig ifrån utan lön, min kollega från ett grannlän till x län gör det samma och vi byter plats med varandra. Sen har vi oftast betalt för ett visst antal läkarbesök per dag eller per besök – vad skapar detta? Just det som rubriken säger – Jag stannar bara en vecka eller två, jag gör bara det jag måste, Vad kan jag hjälpa dig med idag då?

Sverige och så också Världen ligger 20 30 år efter inom det mesta just på grund av detta system, som skapats av politiker som skapats av politiker som med andra ord har blivit en politisk elit. En elit, som tror sig ha en verklig människobild för att man gör lite resor ut i sitt distrikt och har ett privat nätverk oftast bestående av politiker med familjer, prospects som slickar arslet på den på väg upp i hierarkin och någon enstaka annan, men som i grund och botten helt saknar förståelse över hur det egentligen är att vara sjukskriven i Sverige av idag. Själva har de 100% av sin enorma lön utan karensdag, i verkligheten är det en helt annan sak att vara sjukskriven en kortare eller längre tid då faktiskt bara en eller två dagars feber kan få och för de flesta får enorma negativa effekter på den privata ekonomin. Hur kan man i det läget ha en förståelse för verkligheten? Det är lätt att säga att man gör det, men i verkligheten får man inte den förståelsen!

Samma elit sitter också, som knähundar, till näringslivet och dess makthavare. Redan 1993 så var miljöarbetet på tapeten. Vi hade TV program i Sverige som hette Tippen, som lärde eller skulle lära oss unga vikten av att ta tillvara på miljön och källsortera. 1993 var jag själv förövrigt på ett scoutläger i Sverige där ena programmet sändes ifrån och det scoutlägret hette just Natura 93. Vi hade också Hans Majestät Konungen på besök en stund, så jag fick glädjen att se honom på avstånd, nog pratat om det. Visst, det hjälper att källsortera och ta tillvara på våra resurser för återvinning på olika sätt, men vad med allt det andra som inte sker och varför sker det och varför sker det inte? JO, här kommer det igen, VINSTER inom den privata sektorn! Kapital och girighet. Den rökta skinkan röks inte längre utan den sprutas med kemikalier som gör att det smakar rökt, den egentligt rökta kallas ekologisk. Mat transporteras över världen för att det är billigare att tex filea fisk i ett land än i landet som den tagits upp på, den fileade fisken i Ursprungslandet ja den är ekologisk för minskade transporter. Skulle ju i verkligheten vara så att det som idag är miljömärkt positiv mat skulle kallas mat och resterande mat som idag kallas mat skulle kallas för kemiskt påverkad mat med tydliga markeringar om vad som tillsats på framsidan av förpackningen samt hur maten har fraktats fram och tillbaks för att göra hur stor besparing samt med vilket transportslag med dess negativa miljöpåverkan! Och så här håller den ekonomiska girigheten på. Visst, nu har då äntligen det kommit en guru som förstår och kan allt detta. Hon heter Greta och uppmärksammades av media när hon skolstrejkade för miljön på fredagar utanför riksdagen. Greta har helt rätt i det hon gör och jag står helt bakom henne i detta, men är hon en Guru? Nej, men det ska vi inte prata om heller. Vad sker däremot runt henne? Jo, alla ska nu vara politiskt korrekta och stå vid hennes sida, något som i sig är självklarhet och som varit det sen jag föddes 1976! MEN, nu i och med att det blivit så korrekt, så kommer det en ny möjlighet in! Vi kan tjäna pengar på denna Greta Händelse i och med medias effekt, och därmed göra en VINST! Glöm inte politiker är näringslivets och i och med det kapitalets knähundar! Därav fenomenet Greta, men för den sakens skull STÅ PÅ DIG Greta och må du aldrig tystna i din kamp för du har rätt, men låt dig inte utnyttja, myntet har alltid två sidor!

SÅ, nu vet ni vad jag tycker om frågan. VAD KAN JAG HJÄLPA DIG MED IDAG DÅ? Se helheten i ditt beslut angående mig käre doktor. Lyssna på helheten av individen MIG du har framför dig. Jag är Unik, precis som Du är och precis som Vi alla är. Jag är en Människa en levande Individ, som har Mina unika kunskaper, erfarenheter, möjligheter och sociala situationer precis som alla andra och precis som Du käre doktor. Vi gemensamt måste ta tillbaks Sverige från Kapitalet, Kapitalismen och Elitismen, ja kanske inte bara Sverige utan Hela världen. Har jag sagt att det är lätt eller rätt? Nej, för detta är min bild över hur jag ser min privata situation, hur jag ser och sett på världen och dess utveckling. Den är min egen rätt eller fel må så vara. Men den är min.

Micke

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Blir opererad igen

Nu är det då klart att jag blir opererad igen. Jag vet inte än när, men står nu i kö med förhoppning om förtur.

Det känns faktiskt helt underbart att det är läkare som tror på mig än efter den behandlingen jag fick av ansvarig läkare på ortopeden i Värmland med dennes lögner som han sedan spred med remisser vidare åt olika håll och kanter. Ja, precis så har det gått till. Det hela är anmält till patientnämnden i Värmland och jag har inte ens fått ett ställningstagande av dem, inte ens svar av enhetschefen vid Ortopeden här, ja så så går det till i underbara Region Värmland.

Skit i patienten och håll varandra om ryggen vidare.

Micke

Publicerat i Eda, ensson, Mina tankar, Nyheter, Politik | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Miljöbov nummer 1

Det är så intressant att följa debatten om vad som är det största miljöhotet. Enligt mig så har ingen satt fingret än på den största miljöboven i Världen.

  1. Man pratar mycket om hur farligt det är med bilar som släpper ut avgaser och river upp farliga partiklar från vägbanan med sina dubbdäck. Man funderar på skillnaden på bensin och dieselbilar. Visst, det är en miljöbov bilarnas olika utsläpp. Men är det den största? Nope.
  2. Sen har vi då detta med med nästa enorma miljöhotet https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P3g5EX/kossans-utslapp-lika-med-bilens
  3. Så har vi då detta med lastbilarnas påverkan av miljön. Ja, visst lastbilar släpper ut avgaser de också precis som bilar, men utvecklingen av motorerna och annan teknik i den tunga trafiken är enorm och går dessutom snabbare än inom tekniken på bilarna, så inte här heller kan vi påstå att detta är den största miljöboven.
  4. Hur ser det då ut inom industrin? Här går det dock långsammare, men förklaringen till detta kommer senare. Men, nope INTE miljöbov nummer 1. Men kanske 1.5?
  5. OJOJ, vad farligt det är att vi tar flyget och åker på semester. Nej då, ta flyget och njut. Ingen enskild fara det heller. Åkt på semester med flyg har vi gjort i många år på semester.
  6. Men vilken är då miljöbov nummer 1? Är det en kombination av de olika? Ja, det skulle jag säga att det är. Sponsrade av olika länders regeringar så är den enskilt största miljöboven Kapitalisten. Kapitalisten ska ha arbetare pendlande allt längre från till sina arbeten, sponsrade av olika länders politiker. Kapitalisten ska ha sitt lager liggandes på lastbilar på väg till sin fabrik, skickat allt längre ifrån för att spara pengar. Kapitalisten ska ha olika produkter transporterat till andra länder med flyg och båt till ett helt annat land, med värdelösa villkor på arbetsmarknaden och helst också barnarbetare för att sen transporteras tillbaks till ursprungslandet. Kapitalisten gör också allt denne kan för att slippa ordna till industriers olika miljöproblem och påverkan. Kapitalisten dumpar en massa skit av olika slag i olika vattendrag runt om i Världen också, visst vi kan utan problem ta bort plastprodukter i Sverige, det gör ingenting. Men undrar vad som ger mest global miljöpåverkan? https://youtu.be/wVnMBGXVVUI
  7. Men sitt gärna och be strejka och be vuxenvärlden att det är dags att agera.

Mitt inlägg i miljödebatten

Micke

Publicerat i Cyberbuddha, ensson, Mina tankar, Nyheter, Politik | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

IS anhängare och det som sker.

Dagligen ser vi anhöriga som sitter i olika media och tycker synd om sig och sina anhöriga som idag är nere i gamla IS områden. Detta är ingenting att tycka synd om överhuvudtaget.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4d5OwV/skramos-barn-i-sakerhet

Här har vi då en kille, boende i Sverige men som är Norsk medborgare. Och OM han ska dömas i något land så är det i Norge, de har dessutom efterlyst han för terroristbrott internationellt. Men han ska inte bara dömas för detta, han ska dessutom dömas för brott mot sina sju barn för psykisk och fysisk barnmisshandel, samt med tanke på den utmärgling det skrivs om att de har så anser jag att han också ska åtalas i sju fall av grovt vållande av kroppsskada. I tillägg till detta, om det går att bevisa, ska han dömas i ett antal fall för mord eller andra kriminella saker som han har gjort i Kalifatet.

Hans hustru ska självklart också åtalas för samma saker mot deras barn och om hon gjort sig skyldig till något brott i Kalifatet ska hon åtalas för detta också. Ingen av dessa föräldrar ska ha någon rätt till barnen och de ska inte heller placeras hos någon anhörig, för att på detta sätt få kunna träffa sina barn.

Enligt mitt synsätt ska föräldrarna åtalas, dömas och avtjäna sitt straff i det land de ursprungligen kommer ifrån, de ska dömas av någon form av internationell domstol.

Skråmos fall är enbart ett i av alla exempel som finns bland dessa IS älskande idioter, men samtliga ska åtalas, dömas och fängslas på liknande sätt.

Micke

Publicerat i ensson, Mina tankar, Nyheter, Politik | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Öppna Gränser och återvändande IS anhängare

I Sverige har vi, under en längre tid, ett växande problem. Antalet kriminella ökar och framförallt från de som invandrat till landet.

Självklart är det så att det finns invandrare som kommer till Sverige, skaffar sig utbildning, jobb och som sköter sig. Detta är bra och något landet behöver ha. Men, vi behöver inte ha och vi ska inte ha den ökande mängden kriminella invandrare kvar här i landet. Visst, saker och ting sker som gör att man blir lagförd för småsaker, men om man gör en enda sak som gör att man blir dömd till fängelse, ja då ska man utvisas ur landet. Sen är det problematiken, gällande internationell lagstiftning att man inte får utvisa till område där de kan skadas, torteras, mördas eller andra orsaker – men det känns som att det inte är ett problem som ska vara Sveriges problem. På något sätt, måste man kunna få ut kriminella element ut landet. De har ju flytt från krig, mord och annat elände – så vad är logiken i att starta upp samma skit när man kommer hit? Flydde man från det, ja då bör det vara för att man inte vill leva i sånt.

Samma sak gäller personer, oavsett kön, som valde att flytta ner till IS kontrollerade områden. Nu är detta område i stort sett nedslaget totalt, men det finns en massa fångar som nu ska spridas över världen så att IS kan fortsätta sitt krig där de kommer ifrån. Ja, det kanske var ett hårt påstående, men vad har vi för EXAKTA garantier för att det inte sker? Visst, vi har inga garantier för att det inte sker heller, men motsatsen är värre och därmed ställer det högre krav.

Är man så himla naiv och blåögd och tror att detta är snälla män och kvinnor och som inte har tagit seriös skada, ja då tror man enormt fel. De var religösa fanatiker när de åkte ner och merparten (om inte alla) har nu skador i form av PTS och det gör inte saken bättre. Här finns en enorm säkerhetsrisk för landet och för övriga delar av världen. Faktorer som gör att man istället ska behålla problemen i de länder som de nu befinner sig i. Där ska de också dömas utifrån de brott de har begått och straffas utifrån det landet lagar.

Micke

Publicerat i Eda, ensson, Mina tankar, Nyheter, Uncategorized | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Då så

Äntligen fick jag hjälp med att få igång denna sida och kommer inom kort skriva igen.

Micke

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

så här kan det bli i journal när doktor inte kan räkna.

Anteckning utan fysiskt möte

Antecknad av Censurerat namn (Sjuksköterska) på Ortopedi, Landstinget i Värmland, Ortopedmottagning Karlstad 
2018-10-11 10:40

Kontaktorsak Pat. ringer för receptförnyelse på OxyContin, fick recept utfärdat på 2 x 98 stycken 7/9 men har i det närmaste slut eftersom han har tagit 2 x 3 p.g.a att han har mycket ont, detta framgår inte av smärtklinikens senaste anteckning 2/10.
Åtgärder Messenger till dr. censurerat namn (men samma som skriver sen den 22 oktober) för kännedom/ställningstagande. Han avser inte att förnya receptet eftersom pat. uppenbart inte har följt sina ordinationer, ringer och informerar honom.

Smärtcentrum var jag på ja, men där var de mer intresserade av att diskutera en anhörigs välmående än mig som det gällde. Märkte det väldigt snabbt så tog mina mediciner och ljög för dr där. Han hade dessutom redan lämnat slutsvaret som var exakt likalydande till remitterande läkare 31/8, långt före alla instanser sagt sitt. Inget förtroende för sådant aggerande.

Nu försökte jag sedan efter den journalanteckningen ovan lära min doktor att räkna, jag verkar ha lyckats med det i alla fall, men nu börjar lögnerna hopa sig och nu ökar de. Här kommer journalanteckningen från min läkare.

Anteckning utan fysiskt möte

Antecknad av Censurerat namn (Läkare) på Ortopedi, Landstinget i Värmland, Ortopedmottagning Karlstad 
2018-10-22 07:26

Anteckning Patienten har under helgen skrivit flertalet mail i affekt.

Undertecknad kallad inkompetent mm. Detta i förhållande till att vi inte tillgodosett patientens smärtlindrande medicinering. Patienten fick smärtstillande i form av OxyContin att ta vid enstaka tillfällen i max dosering 3 x 2. Detta skulle räcka till och med 10/10. Patienten skulle återkomma därefter om han behövde nytt. Han har således återkommit drygt en vecka senare, då i inte har förnyat hans recept, vilket vi inte har möjlighet att göra då vi inte har någon minnesvarning, dessutom har han till vår sköterska sagt att han tagit betydligt mer än vad han var ordinerad, vilket gjorde att han fick slut på receptet betydligt tidigare.

Således har ordinationen från Smärtcentrum inte hållits.

Då patientens förtroende för undertecknad är förbrukat och jag inte anser att vi kan sköta en sådan pass kraftig medicinering får han återgå till NSAID och paracetamol så som tidigare.

Undertecknad avslutar patienten genom att se till att patienten får kontakt med kollegorna i Uppsala för en bedömning angående en protes men därefter när svaret har kommit utremitteras patienten till vårdcentral och smärtläkare.

Kan vidare berätta att ordinationen på läkemedlet ovan var 3 tabletter två gånger om dagen tillsvidare och inte vid behov som han skriver i texten. Något som man också kan se på min apotekslista, men tänker inte visa mina andra mediciner på den här.

Så här sitter jag nu med ett bultande knä, efter att läkaren inte kan erkänna sitt felaktiga agerande. Ledsen, nedstämd och har mycket ont även om det inte syns eller jag inte säger något.

Vill man studera lite mer om mediciner så kan man kolla på FASS.se och självfallet är det så att man inte ska använda mediciner om man inte behöver och en del är farligare pga beroenderisk än andra. Fullt medveten om detta.

Så nu kan då min läkare då räkna, men han kan fortfarande inte inse sitt fel och att han på detta sätt orsakat mig snart en månad med smärta. Sen om ni undrade vad jag kallade han mer än inkompetent så var det omogen. Det är mänskligt att göra fel, men det är omoget att inte erkänna när man gjort det. Jag skrev också att jag återfår mitt förtroende för han när han är vuxen nog att erkänna sitt misstag.

Micke

Publicerat i ensson, Mina tankar, Politik, Uncategorized | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

olika falla livets lotter.

Tänka sig hur olika livets lotter kan falla. Åren går snabbt och jag har nu levt med mitt skadade knä i tre år. Tre år av smärta så väl fysisk som psykisk och dessvärre ser det ut att bli många år till då kirurgin nu bestämt sig att det inte går att operera mer, men smärtan blir inte bättre för det utan snarare sämre – både den fysiska och psykiska. Zlatan och Mats Olsson hade privata försäkringar i och med att de är sportutövare. Första frågan jag har fått svara på är: Är du Landsstingskund eller försäkringskund. Man skulle försöka reparera mitt knä och om det inte föll väl ut skulle knäleden etc bytas ut. Nu sitter jag här efter tre operationer, 15 talet läkare och än fler läkarbesök utan reparerat knä och ingen planerad protesoperation.

Det är intressant detta med smärta och man kan fundera på hur en läkare tänker. Man har en laglig rätt till smärtlindring, men det verkar inte vara det viktigaste. Det viktigaste är att inte skriva ut preparat som innehåller Morfin eller andra beroendeframkallande produkter. Visst, det är så att det föreligger en stor risk för beroende av dessa preparat. Det ska vi inte sticka under stolen med. Men samtidigt ska man heller inte se alla patienter som narkomaner enbart för att man önskar ett liv med mindre eller helst avsaknad av smärta. Hade jag kunnat skruva tillbaks tiden till före skadetillfället hade jag mera än gärna gjort det, jobba vill jag och längtar efter mina underbara kollegor och våra kunder varje dag.

Det är lätt att sitta på ett kontor och aldrig ha träffat patienten och göra en bedömning om att Nej, hen får inga mer läkemedel utskrivna. Saker och ting kan hända i livet som gör att man måste höja sin smärtlindring tillfälligt, detta skedde i mitt fall. Om man studerar fass kan man utläsa enligt följande: Den vanliga startdosen är 10 mg/2ggr dag av morfin depå tablett och om man har gått en längre mer tid på morfinbaserade preparat eller liknande kan man behöva startas på en högre dos med en gång. I Mitt fall är jag i dagsläget uppe i 15mg/2ggr dag. Kan man då säga att jag är uppe i hög dos efter 3 år? Nej, är nog mitt tycke och jag har också andra bekanta inom vårdens samtliga vårdande grenar som håller med i det ställningstagandet. Däremot kan jag efter 3år konstatera att man inom den somatiska vården har en enorm övertro på paracetamol och ibuprofen preparat men också en övertro på opiaters smärtlindrande effekter i och med att jag inte en dag på dessa tre år varit helt smärtfri, samt att man helst ska vara frisk eller läkare själv för att orka ta fajten med vårdpersonalen, för oftast har man blivit tagen för att vara narkoman.

 

Nu sitter jag här då i Värmland, förvägrad medicin av läkare som aldrig träffat mig och nekad starkare smärtlindring under 9 dagar, så jag får nu klara mitt skada knä med 2’500mg 4 ggr/dygn paracetamol och 1’400mg ibuprofen 3 ggr/dygn. Ena stunden hävdar läkare fass instruktioner och i andra så ignoreras desamma, men tanke på att i Fass står det klart och tydligt att opiatprodukter ska fasas ut, men i mitt fall blev det alltså ett tvärt slut. Min skada är då trasigt främre och bakre korsband, inre ledband samt i stort sett hela båda meniskerna. Jag kan då tillägga att jag inte hallucinerat eller på andra sätt lidit av någon form av abstinens dessa dagar, men däremot haft en sjuhelsikes smärta.

 

Ont får jag inte ha, så att jag ska behöva använda opiater, men smärtcentrum och lära mig leva med smärtan ska jag till. Ja, det låter då lite konstigt, jag får inte ha ont, men jag ska lära mig leva med smärtan. Man ställer sig den stilla funderaren om läkare någonsin har upplevt riktig smärta.

Alla vi som lever med smärta varje dag är inte missbrukare bara för att vi talar om för läkaren att nu har jag behövt ta mer smärtlindring en stund. Vi är inte heller missbrukare för att vi vill leva utan smärta. Vi har inte ett lägre människovärde än någon som är smärtfri. Sen finns det alltid personer som är duktiga på att gömma sig bakom några riktlinjer som tex socialstyrelsen skrivit ut, men se just det, det står riktlinjer inte lagar.

Sjukvården har under dessa tre år enbart blivit sämre. Allt svårare att komma fram till de olika enheterna och framförallt få seriös hjälp. ”Vad exakt kan jag hjälpa dig med idag?” Brukar vara en ytterst vanlig fråga. Ja, du vet väl varför jag söker ditt pucko – brukar jag då tänka.

I dagsläget får man större smärtlindring om man går till tandläkaren än vad man får från den somatiska vården.

Publicerat i ensson, Insändare, Mina tankar | Etiketter , , | Lämna en kommentar