Mitt politiska program

Detta är mitt personliga sakpolitiska program. En del saker har det börjat hända med inom partiet redan och det tycker jag är bra, men jag tänker låta dem stå kvar här ändå. Listan kommer fyllas på, men då kommer det datum innan ny punkt så ni enkelt kan följa när något sker här.

Det är en blandning av frågor, så ni får ta det som det är. Jag har aldrig sagt att jag är ensam med alla svar och det kommer jag aldrig hävda heller. En del saker kanske aldrig kommer gå att genomföra, vad vet jag, men vad hindrar att man ska få önska för det?

Så håll till godo och hoppas nu att många kommer att ta del av denna lista och är överens med mig i den i alla fall i stora drag. Så, upp på barrikaden och engagera er politiskt nu. Vart? Ja, det är upp till dig. Jag väljer Socialdemokraterna, mitt moderparti sedan många år.

En bra start

Viktigt att ni tänker på detta, när eller om ni läser punkterna. Jag och partiet har många gemensamma åsikter, annars hade jag ju inte varit socialdemokrat och engagerad i partiet om jag inte delat åsikterna. Det är fullt logiskt.

Men dessa punkter här under är MINA åsikter och har ingen förankring i partiet. Så tycker ni att något är bra, kommentera gärna. Ja, det får ni ju göra om ni tycker något är fel också, det är alltid roligt att se kommentarerna.

Jag har inte alla svaren eller alltid rätt, men om vi gemensamt jobbar fram något, så blir det bra och tillsammans kan vi göra mycket bra saker, för vår kommuns bästa.

Är du som jag och brinner för de kommunala frågorna och vill vara med och utveckla kommunen till något bättre. Bli då medlem i Socialdemokraterna idag och den lokala Socialdemokratiska föreningen i Åmotfors. Där är jag medlem. Bli medlem idag och var med och forma framtiden för Eda kommun.

Det som varit, ja det kan vi inte göra något åt. Att sitta hemma och klaga, ja det hjälper inte heller. Gör ett klokt val idag och börja engagera dig för en positiv framtid, där vi gemensamt löser möjligheterna vi kommer fram till istället för att se dem som hinder. Länk till hur du blir medlem finns här under, så syns vi strax och samarbetar vidare för kommunens och alla innevånares bästa.

https://www.socialdemokratena.se/bli-medlem

1. Fenomenet utbrändhet kryper allt längre ner i åldrarna. Ja, det är ju intressant. Fenomenet utbrändhet blir en följd av ett annat fenomen i samhället. Ett fenomen som till viss del är nyttig, men skadlig om man utsätts för det över för lång tid och det fenomenet är stress. Stressen som nu har kommit är att kraven är för höga i dagens skola och på mängder av arbetsplatser. I skolan är det viktigt att barn får vara barn. Långt högre krav än vad som i mångt och mycket kan anses vara normalt. Samma i arbetslivet. Nu har jag inte kollat vad som är de mest utbrända, men har en känsla av att det är undersköterskor som är i alla fall högt med i kampen. Se över arbetsmarknaden och minska kraven

2. Inkomstbepröva barnbidrag, studiebidrag, barnbidraget. All form av intäkt där familjen har total intäkt över 50000 kronor/månad ska inte ha någon form av ovanstående bidrag. Resor som barn och unga gör till och från studier ska dock fortsatt ges familjen

3. Barnbidraget, studiebidraget och flerbarnstilläggen har stått stilla alldeles för länge, eller så har höjningarna varit otroligt små. Dags att göra något. Dubblera dessa bidrag.

4. Ta bort skatten för pensionärer. Ta dessutom bort fastighetsskatten för pensionärer med eget boende. Höjd lägsta pension till 17000.

5. Sverige måste bli bättre på att ta till vara på invandrad arbetskraft. Som det är idag och utvisa för skitsaker är inte ok. Vi måste ha dessa personer kvar i landet. Bara för att man begått ett litet misstag, ja det kan vi alla göra. Vi ska kasta ut dessa, men behåller folk som är ett hot mot rikets säkerhet. Jo jävlar. Finns ett bra uttryck jag läste på min mammas kontor: den som aldrig gör något fel gör vanligtvis ingenting alls. Tänk på det kära byråkrater! Mänsklighet mot dem som är bra för landet. Vi behöver dem de behöver oss. Skärpning!

6. Inför 6 timmars arbetsdag, 30 timmars arbetsvecka, förbjud delade turer. Allt ska ske med bibehållen lön.

7. Alla pratar om kvinnors rätt till jämlikhet och det är bra. Men dags att se över mäns rätt till den samma. Här handlar det dock inte som arbetsmarknaden i största delen utan rättsväsendet. Här har Sverige massor kvar att göra.

8. Skärp kontrollen vid registrering av företag. Idag är det alldeles för lätt att starta om med nytt företag efter en konkurs. Man har lämnat företaget och dess anställda i en mycket hemsk sits, med obetalda löner, skatter, pensionspengar, moms etc etc. Sen startar man ett nytt bolag och fortsätter likadant. Här finns det miljoner att spara för staten, men framförallt insparat personligt lidande.

9. Vid offentlig upphandling ska det vara en klar fördel om det är företag och arbetare boende i Sverige. Det ska vara ett tydligt krav i upphandlingsunderlaget. Om det finns problem i förordning och lag från EU ska dessa ses över och förslag om ändring göras.

10. På en arbetsplats får det finnas max 10% inhyrd personal. De ska ha alla rättigheter som en i Sverige boende anställd.

11. Se över detta med lokala skyddsombud. Inte nog mycket kan göras för att skydda de anställda. Det är en modell som är dags att se över. Mycket är bra och kanske något måste ändras. Det är klart att ju närmare den anställde ju bättre vet man, men ju närmare finns också en arbetsgivare som kan påverka skyddsombuden på olika negativa sätt. Bara för att saker och ting har varit på ett sätt i många år, behöver det inte betyda att det i dagsläget är den rätta modellen, men det betyder ju också att det inte är fel modell. Dags för översyn för att stärka våra arbetsplatser.

12. Detta är inget som staten brukar blanda sig i, men det är dags att göra det. På arbetsmarknaden ska det enbart få finnas 50, 75 och 100% anställningsgrader. Men, huvudmålet ska vara 100% anställning. Timanställd ska man bara få vara i 6 månader, sen ska tjänsten övergå till fast anställning. Anställningsgraden fastställs genom snitt arbetad tid under de sex månaderna. Om arbetsgivaren väljer att inte ge några timmar under månad sex för att på detta sättet försöka undgå fastanställning får det enbart godkänt om arbetsgivaren inte tar in annan anställd på något sätt två år efter timanställning har upphört. Alltför många utnyttjas idag på detta sätt och människor far illa. Det lokala fackliga måste kontrollera och anmäla detta. Bedrövligt att det blivit så här i Sverige 2019!

13. Europas gränser måste stängas samt landsgränserna måste kontrolleras. Varje transport inom, i och ut överallt måste kontrolleras. Europa har förlorat sin kontroll. Här är det massiva kostnader, men som måste tas. Alla flyktingar måste stoppas vid gränsen och inom, registreras samt det måste finnas någon form av ställe de ska vara på. Nu kommer många tänka koncentrationsläger och getto. Ja men visst kalla det det då. Men varför måste detta göras? Jo för det första, de lever idag i inhumana situationer så det är huvudsaken. Sen en mycket intressant sak, massor av dem hävdar att de tappat alla sina id handlingar, ja det kan så vara. Men mobilerna har de jävlar anamma koll på. Luktar utnyttja systemet lång väg.

14. Öka mängden kameror på offentliga platser enormt. Har man inget att dölja har man ingen anledning att gnälla.

15. Om vi fortfarande ska tillåta reklam från spelsidor, så ska det direkt efter reklamen vara ett inslag om olika sorters stöd som finns mot spelberoende. Inslaget ska vara tydligt och informationsriktigt. Den som har första reklampausen ska betala för denna information direkt efteråt samt den ska vara av samma längd som första inslaget.

16. Parkering utanför vårdcentral, sjukhus etc ska vara avgiftsbefriade.

17. Oavsett om man har sovande vakt vilket är vanligt inom vissa grenar inom omvården så ska man ha lön. Lönen ska vara den samma inklusive all ersättning som vid vanligt arbete. Man är på sin tjänstgöringsplats och inte i sitt hem. Detta gäller också andra delar inom arbetslivet. Tex en busschaufför på uppdrag får bara köra visst antal timmar, sen måste hen stå stilla. Lön ska hen ha i alla fall. Det är väl ingen slavmarknad vi ska ha inom svenskt arbetsliv!
·
18. För alla boende i kommuner med färre än 40000 innevånare tas grundavdraget bort för arbetsresor bort i deklarationen samt den avdragsgilla reseersättningen höjs från idag 18.50 till 37.00 per mil.

19. Gratis entré till alla museum. Kulturarv ska inte kosta att upplevas.

20. Ersättning, mat, boende etc vid tjänstgöring åt räddningstjänsten, polisen, MSB ska vara helt skattebefriade. Rena vansinnet att de som är med och arbetar under en katastrofinsats ska behöva skatta för det. Gäller all form av katastrof, stor som liten! Gör om skattesystemet och gör rätt!

21. Körkortsbehörighet B ska in i läroplanen som obligatorisk kurs för gymnasiet.

22. 10 årig grundskola, 8 veckors sommarlov, det är lärarna som är pedagoger inte föräldrarna så läxfri skola, datorer och annan teknik används som hjälpmedel först från årskurs 4 – barn idag har redan för mycket skärmtid ger dem möjlighet till att få vara barn. Öka antalet timmar gymnastik, minst en dubbellektion plus två enkla i veckan.

23. Samtliga byggnader ägda av det offentliga ska användas till att sätta upp solcellspaneler på. All ledig yta ska användas för att maximera produktionen. Idag finns också små vindkraftverk att använda som komplement till detta. Privatpersoner som önskar det samma ska kompenseras av staten för den totala kostnaden med 90% företag får ersättning med 10% av inköp av materialet. 2021-12-06 ändrad åsikt – privatpersoner ska få 95% av totala investerings och installationskostnaden täckt av staten,

24. Se över antalet riksdagsmän och det regelverk de omges av. Målet ska vara att minska antalet med minst 1/3.

25. Låt föräldrarna själva avgöra fördelningen av föräldraledighet dagarna, ingen statlig kontroll. Här ska också ersättningen vara 85% hela perioden.

26. Se över samtliga vattendomar gällande regleringen av vattennivåerna och väg in nya fakta för att bättre anpassa dem till dagens verklighet gällande nederbörd etc.

27. Sverige står inför stora klimat förändringar. Mycket måste göras och görs. MSB måste få mer pengar för att stärka det lokala engagemanget vid olika katastrofer. Utbildningar och material måste köpas in och underhållas. Detta arbete är långsiktigt och kräver enorma summor. Men det är aldrig för sent att börja. Förslagsvis 1 miljard extra till man årligen för dessa insatser och kanske så långt framöver vi kan se, så ska vara ett fast anslag.

28. Offentlig upphandling. Idag får det inte vägas in om ett företag är registrerat på orten som ett skäl till att det ska kontraktet på det upphandlade. Detta system måste ses över och ytterligare faktorer måste in i lagen som exempelvis hur nära orten eller landet som upphandlingen gäller. Detta för att försöka skapa fler arbetstillfällen lokalt och för att generera skattepengar till glesbygden.

29. Förbjud namnet ekologisk i beskrivningen av mat. Mat som idag anses ekologisk är ju så som maten ska vara. Istället ska det vändas på. All mat som idag anses vara icke ekologisk ska tydligt framstå tex vilka kemikalier som är tillsatta eller vad som helst som gjort den till det den är. Man ska inte kunna tjäna pengar på det naturliga, men man ska kunna förlora pengar på det icke naturliga.

30. Behåll dagens krav när det gäller mat till djur. De är stränga och bra. Det som är fel är att vi har mildare krav på mat till människor. Dessa regler ska ses över och göras lika stränga eller strängare än de som idag är till djur.

31. En extra karensdag, arbetsgivaren betalar de tre första veckorna och arbetstagaren ska lämna sjukintyg från dag ett. Ingen borte spärr i sjukskrivningsdagar och sjuklönen ska vara 85% av lönen. 2021-12-06 ändrat ställningstagande – det har visat sig vara ekonomiskt försvarbart att helt slopa karensdagarna. Arbetsgivare spar pengar på att personal inte kommer till jobbet och smittar ner andra, det har framkommit i statistik som FHM har publicerat under pågående pandemi.

32. Vid anhörig invandring ska det finnas ett försörjningsskrav på den som redan finns här i Sverige. De anhöriga ska senast förstkommande skolstart dessutom in i SFI eller annan skolgång. Inom tre år ska den vuxna anhöriginvandraren ha egen försörjning från lön. Om inte dessa krav uppfylls sker avslutas uppehållstillståndet och återföring till hemlandet sker.

33. Förhandla om de internationella lagar som gör att vi inte kan utvisa personer till sina hemländer då de där riskerar tortyr, dödsstraff och annat.

34. Vid sjukskrivning ska Försäkringskassan betala ut belopp motsvarande försörjningsstöd som är reglerat i norm om utredning tar längre än tre veckor. Beloppet ska inte behöva återbetalas efteråt. De tre veckorna börjar räknas när försäkringskassan fått in sjukintyg samt inkomstuppgifter och arbetsgivarintyg. Arbetsgivare ska skicka dessa uppgifter till Försäkringskassan inom 3 arbetsdagar. Sker inte det ligger ersättningskravet på arbetsgivaren.

35. Vid alla insamlingsgalor riktat mot forskning av olika sjukdomar så ska staten gå in och dubbla den insamlade totalsumman vid galan. Gäller dock inte barncancergalan, där ska beloppet tredubblas.

36. Förbjud all form av reklam sponsring eller vad man än väljer kalla det från företag som säljer all form av spel. Enda stället reklam ska kunna tillåtas är inne på en affär tex. Förbjudet ska gälla inom hela EU.

37. Höj trängselskatten rejält! Minsta avgift för fordon upp till 3.5 ton är 100 kronor och för tyngre fordon än det 350 kronor.

38. Den kommunala budgeten ska vara beslutad av kommunfullmäktige senast 31 maj, året innan.

39. För att säkerställa framtida och nutida behov av bland annat lärare, undersköterskor så måste det till fler utbildningsplatser samt fler praktikplatser. Ett gemensamt ansvarstagande av kommuner, landsting regioner och stat krävs.

40. Samma med lager på sjukhus, vårdcentraler etc och dess leverantörer ska gälla som lagliga plikter skrivna i punkt 41.

41. Alla apotek och dess leverantörer ska ha en laglig skyldighet med påföljd höga böter vid uteblivna medicinska leveranser och stå under sträng statlig kontroll.

42. All form för att upptäcka sjukdom via blodsmitta ska vara avgiftsfri

43. All form för att tidigt upptäcka cancer ska vara avgiftsfri.

44. Enhetlig sjukvårdstaxa samt införandet av tandvård i samma system som sjukvården, men gäller enbart behandling inom Folktandvården. Om inte folktandvården skickat remiss vidare till specialist vill säga. Ingen ersättning utgår till behandling hos privattandläkarmottagningar.

45. Alla former av arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, eller för den sakens skull andra eventuella avgifter om sådana finns samt löner etc ska vara lika utan undantag. 100% likhet på arbetsmarknaden oavsett vad det än må gälla. Har inte företagaren råd att betala för sig, ja då ska det inte drivas företag av denne heller.

46. Det som kallas nätavgifter på de kommunala räkningarna ska gå till just ombyggnation eller på andra sätt underhålla det befintliga nätet, tex vatten och avlopp. De pengarna ska användas till det och ingenting annat.

47. Eda kommun ska inom tre månader göra utredning samt bevilja boende i någon form efter ansökan lämnad till kommunen, gällande all äldre vård och LSS.

48. Staten införde lagkrav om att kommunerna skulle ta emot flyktingar och fixa allt. Det må så vara. Vi har en skyldighet att vara solidariska. Men vem ska betala? Självklart ska staten betala det som de tvingar kommunerna att göra oavsett vad det är. Det är inte rätt med de enorma tiderna som dröjer med utbetalningarna som staten ska göra till kommunerna. Två månader är mera än nog för utbetalningarna. Någon form av straff ersättning måste betalas ut av staten efter det. En modell av dröjsmålsränta.

49. Vi ska granska all upphandling som har skett av kommunen de senaste 15 åren där beloppen överstiger 100000. Många funderingar finns det som ska granskas och där det eventuellt ska läggas in en polisanmälan med skadeståndskrav. Vi har sett revisor rapporter i media förr, som runnit ut i sanden. Nu ska det verkligen granskas en gång för alla.

50. I kommunen har vi idag ett pris som går till idrottare. Det är ett pris som delas ut årligen. Det delas ut till en eller summan delas med fler. Så här vill jag förändra upplägget. De år vi har flera som utmärkt sig inom sin idrott ska de var och en få prissumman, tror det är 10000 kronor. Vart lägger vi då gränsen? SM guld och uppåt. Sen det priset vi delar ut idag, ska gå till någon ung lovande, tränare eller ngt.

51. Lönen, eller vad vi ska kalla det är av mindre betydelse, till kommunalråd i Eda kommun ska sänkas ner till 35000 i månaden. Detta är en sänkning med ca 35 tusen i månaden. Inga andra ersättningar ska utgå, förutom reseersättning vid uppdrag utanför kommunhuset eller dess olika uppdrag så som exempelvis fullmäktige möten. Övriga chefers löner, etc ska frysas tillsvidare och vid nyanställningar ska de sänkas tills de ligger under kommunalrådets lön. Kommunalrådets lön ska höjas med samma procentsats som undersköterskors framöver.

52. Inga fallskärmar eller andra vansinniga saker i anställningskontrakt. Man har tre månaders uppsägningstid som grund. Det är allt oavsett tjänst. Visst, längre tider kan man ha och kortare. Men man har bara lön under denna tid. Dagens idioti är över inom området. Har inte den blekaste aning om hur mycket kommunen har betalat ut de senaste åren, men har sett det som står i tidningar och tror detta inte är allt.

53. Sluta omedelbart att använda konsulter inom kommunal verksamhet om man har anställt folk inom området. Är man chef för tex familjeomsorg eller skolan, ja då ska man klara av i sitt uppdrag att göra ett sådant uppdrag opartiskt. Klarar man inte det är man fel person på posten, samt att det kostar enorma onödiga summor.

54. Snöröjningen av kommunens entreprenör har blivit fruktansvärt dålig. Detta beror inte på entreprenören utan på kommunens beställning. Sänk gränsen för när de ska åka ut till 5 cm, sanda bättre samt förbjud snövallar i infarter, ingångar och på trottoarer. Det sista löses lätt, bara använda hydrauliken. Kostnader ökar ja, men medborgarnas säkerhet ökar enormt. Finansieringen till detta tas från sänkta strömräkningar i och med att all kommunal utebelysning byts till LED samt att det släcks en timme tidigare än idag på samtliga ställen. Dessutom byts all utebelysning vid entréer och runt fastigheter till rörelseaktiverad.

55. Inga företag ska tillåtas kasta varor av olika slag som fortfarande är användbart inom mat och klädesbranschen. Här är då tanken att ett förslag ska arbetas fram i samråd mellan kommunen och företagen på de olika centren och på andra ställen i kommunen för att få till en hållbar lösning. Vi har personer runt om i Sverige, men också i Eda kommun som har behov av mycket stöd av olika slag. Detta har jag sett i mitt arbete i hjälporganisation.

56 Attraktiva naturupplevelser ska vara en självklarhet inom kommunens gränser. Eda kommun ska tillsammans med grannkommunerna ansöka om EU stöd för just detta med inriktning på fritidsturism och vår enorma tillgång som finns inom detta område i västra Värmland.

57. Bygg billiga lägenheter inom det kommunala bostadsbolaget så folk har råd att bo. Dessutom när personer får jobb inom det kommunala skatteområdet och önskar flytta hit, ska förtur till lägenheter finnas i systemet. Dessutom ska bostadsbeståndet ökas så bostadskön minskas. Egen bostad ska vara en självklarhet och inte en kamp.

58. Vid jobb eller utbildning ska plats i barnomsorgen ordnas inom 3 dagar.

59. Idag betalas ca 50% av biljettpriset av de som köper biljetter och resten finansieras via skattesedel. Detta kan man utläsa på Värmlandstrafiks hemsida. Ja så kan det nog vara i snitt i Värmland. Men det gäller inte här i kommunen. För, detta är ett antagande efter att ha sett på bussarna och tågen, så här är det 99% om inte mer av alla resor som betalas av skattesedel, då kommunen köper respass till skolbarnen. Det är inte många fler som åker. Gör därför kollektivtrafiken inom Eda kommun samt till grannkommunerna helt biljettlös, alltså Gratis för de som åker och som jag redan skrivit som förslag. Bygg ut den med 10 nya turer om dagen mellan Koppom och Charlottenberg med körväg över Åmotfors. Men man måste ringa minst 4 timmar innan och tala om att man vill åka med och från och till är en självklarhet.

Tillägg till punkt 59 skrivet 24/11-2019. – Det går utmärkt att ta efter ett system som idag fungerar i (tror det var Estland) att få registrera sig att åka så mycket man vill i sin hemkommun. Kontrollen är då kopplad till folkbokföringsregistret. Man betalar en struntsumma och sen åker man så mycket man vill, kollektivt resten av livet. Det kanske också går att få till även i sin region, sitt land eller i hela EU. Man måste se möjligheter och inte hinder. Mycket bra för miljön om man kraftigt klarar öka det kollektiva åkandet.

60. Sänk kommunalskatten med 10 öre om året i 10 år. Detta för att fler ska känna det som attraktivt att bo i kommunen, som i och med det ska skapa positiva ringar på vattnet för kommunen, är förhoppningen.

61. Gör processen kortare och effektivare för etablering av nya företag, men också vid om och nybyggnation för befintliga företag.

62. Gör det lättare att få byggnadstillstånd för privata bostäder, sälj kommunal mark för 1 krona kvadratmeterm med krav på anslutning till fjärrvärmen i Åmotfors och Charlottenberg. I Koppom ska samma priser gälla, men kravet kan inte ställas då inget sådant finns. Max antal kvadratmeter som säljs för detta pris till varje privatperson är 2000 kvadratmeter. Men vi ska också göra det tillåtet att bygga i sjönära områden.

63. All mat som serveras inom omsorgen ska tillagas inom kommunen och på varje enhet ska det finnas personal anställda för sociala aktiviteter, samt göra i ordning maten som kommer så den serveras i en så normal miljö som möjligt är.

64. Inrättande av husdjur på de olika boendena kommunen har. Några måste dock vara allergianpassade och där finns då möjligheten för akvarium istället

65. För att försöka trygga kommunens behov av personer med högre utbildning ska vi se på möjligheten att betala studielån. Vi ska betala av dem på 25 år och betalas årsvis i efterskott. Sen är det baserat på heltid. Vid lägre tjänstgöringsgrad blir avbetalningstiden längre. Sjukskrivningstid eller tjänstledighet inräknas inte, dock föräldraledighet samt havandeskapsersättningstid. Det är självklart också ett krav om bosättning i kommunen under hela tiden.

66. Grundtanken med upphandlingar är att konkurrensutsätta det man eftersöker för att på det sättet få en vara eller tjänst billigare än om man bara skulle ringa ett företag och beställa. Detta sker OM upphandlingsunderlaget är korrekt utfört och om man kan göra beställningar tillsammans med andra. Detta blir också en ytterst viktigt sak att göra i organisationen.

67. Avskaffa alla kommunala avgifter och andra kostnader för samtliga föreningar aktiva i kommunen.

68. Förbjud tiggeri och insamling på allmän plats. Enda som får göra det är lokala föreningar, skolklasser samt föreningar med 90 konto. All form av insamlingar etc ska anmälas till kommunen och anmälan är gratis.

69. Förbättra stödet till föreningar så alla föreningar ingår i riktlinjerna angående olika stöd och bidrag.

70. Konkurrensutsätt kommunal verksamhet som idag görs av AME och de kommunala bolagen. Företag skrivna i kommunen ska ha fördel i upphandlingen för att på detta sätt förhoppningsvis få fler privata arbetsplatser inom kommunens gränser som i sin tur ger skatteintäkter.

71. Ekonomisk ersättning ska utgå till anställda inom barnomsorg samt vården för arbetskläder. Denna ersättning fastställs via fackliga förhandlingar och utbetalas årligen om Eda kommun väljer att köpa in arbetskläder till personalen anses detta vara fullgod ersättning och ingen facklig förhandling krävs då. Kommunen som arbetsgivare ska också se till att personalen har möjlighet att tvätta dem på arbetsplatsen på kommunens bekostnad.

72. Grundtanken och vad det ska arbetas aktivt för är att behålla alla skolor som det är idag, men flytta biblioteket i Åmotfors till Gärdesskolan.

73. Höj ersättningen, bemanningen samt standarden på utrustningen för räddningstjänsten samt ha en ansvarig frivilligorganisation utöver som övar och arbetar i nära samarbete med blåljuspersonalen.

74. En del beslut som tagits gällande LSS stöd ska ses över. Humanism och socialism ska innefattas i beslutet och inte enbart kommunal ekonomisk egoism. 2021-12-06 – Här har det visats att behovet om genomgång och översyn var större än jag trodde. Många far illa pga helt omänskliga beslut som tagits av kommunens inhyrda konsulent den senaste tiden. Ingen hänsyn har tagit av tex intyg från läkare, tandläkare och kommunens egen arbetsterapeut som påvisar behovet av personlig assistans. Så här får det absolut inte gå till. Kommunen ska lösa sina ärenden i kommunen och inte i en lång rättsprocess efteråt. Så behandlar man inte människor helt enkelt.

75. Det kommunala bostadsbolaget måste öka standarden på samtliga boenden utan hyreshöjningar.

76. Se över hela den politiska ledningen, återgå till nämnder, inför tjänsteman ansvaret, sänk politiska ersättningar

77. Öka antalet platser på korttidsboendet och öka antalet platser på demensboenden.

78. Öka den kommunala attraktionen som arbetsgivare

79. Utöka kollektivtrafiken inom kommunen och till grannkommunerna.

80. Kommunen och dess bolag ska vara förebilder och använda produkter som är bäst ur miljösynpunkt och minimal Energiåtgång. Produkter och tjänster, ska vara från leverantörer så nära kommunen som möjligt eller helst från kommunen.

81. Lägg ner Valfjället i dess nuvarande form. Tyvärr har den globala miljöpåverkan gjort att vi inte längre kan driva Valfjället som en vintersportanläggning, enbart. Men kan vi utveckla verksamheten till något annat? Sommaraktiviteter? Ja, detta måste ses över om vi ska kunna försvara den kommunala kostnad som är idag. Vi har en utvecklingsmöjlighet med andra aktiviteter som idag redan finns i kommunen. Så, vill man så kan man driva Valfjället vidare, men vi måste vara öppna för alla idéer för snön kommer inte att falla varje år framöver och inte heller kommer det finnas ekonomisk bärighet att producera snö alla gånger i och med att perioder med kyla inte kommer att vara länge nog. Friluftsliv är mycket och det innebär att vi måste bredda vår syn på det hela. Motion i alla dess former är sunt, det är inget att ljuga om. Så gemensamt går det att arbeta fram en möjlighet till något bättre i framtiden än vad som nu är, därmed inte sagt att det är dåligt idag. Men ingenting är så bra så det inte går att bli bättre. Jag har en tro på att Valfjället har stor potential, men vi får ingenting gratis. Det ställer krav på kommunen, men också på styrelsen för Valfjället AB.

82. Borde lätt gå att halvera antalet anställda inom den kommunala administrationen i Eda kommun

Ny punkt 2019-11-20

83. Angående detta med förpackningar och miljöpåverkan finns ett område jag inte hört någon prata om och det är gällande mediciner. De flesta varor som idag är i Kartong, med kartor inne i som oftast har något metall överdrag tillsammans med tex plast. Spelar egentligen ingen roll vad, men dessa kan läggas i en plastburk istället. Sen finns det de som inte kan av olika anledningar, men de är löjligt stora förpackningar med tanke på hur små tabletter man hittar i dem.

Sen har många gånger sjukhus tex 100 i sina förpackningar och patienten kan också få ut en storpack, ofta blir det då 96 eller 98 i antal i dem. Hur man motiverar dessa skillnader med ytterigare miljöpåverkan på olika sätt förstår jag inte heller.

Här måste staten gå in och aktivt styra upp då man kan göra massvis till det bättre för miljön på området.

2020-04-19

84. Ja, nu pågår då för fullt en kris över hela världen. Den krisen heter Covid-19 och är en pandemi. Den drabbar alla och ingen hänsyn tas av den. Precis som en pandemi är och alltid har varit. Vad har vi då lärt oss av denna pandemi? Jo, Sverige var dåligt förberett för den. Ja om vi inte ska säga obefintligt förberett. Men vad beror det på? Jo, det beror helt enkelt på politisk dumhet av alla partier förutom SD, SD var inte i riksdagen när den Svenska nedmonteringen påbörjades på 1990 talet av regeringen Göran Persson (S) och sista spiken i kistan slogs av alliansregeringen i och med att apotekets monopol avskaffades. Vägen däremellan har det varit andra regeringar, men alla sju partierna bär det gemensamma ansvaret.

Hur önskar jag då att Sverige ska förbereda sig för nästa Pandemi? Ja ni, ingen kommer att läsa detta ändå så jag kan bara önska på. Är jag säker på att det kommer fler Pandemier? Ja, det är jag. Varför? Jo, det börjar på att hagla snabbt emellan dem om vi bara tittar några år tillbaka. Fågelinfluensa, Svininfluensa, Ebola och nu Covid-19. Ja, sen muterar ju dessa jäkla virus och kommer tillbaks. Vi kommer aldrig att bli av med dem. De är här för att stanna i ena formen eller andra.

Vad kan då göras annorlunda i landet Sverige? Ja, här kan vi då rada upp en hel del, men vi börjar med det absolut i särklass viktigaste – Personal. Sverige måste säkra sitt eget behov av personal till samtliga led av vården – Kommunal, Regional och Statlig. Personal måste helt enkelt få kosta, den måste få högre status, bättre vidareutbildningar och ett tydligt ledarskap. Det är en levande organism och det är bra och det är så det ska vara. Löner måste upp, arbetsvillkor förbättras och ledare måste utbildas. Bara för att man har en högre utbildning, ja så innebär det inte att man är en bra ledare för det. Ledare har personliga egenskaper som inte hittas i en utbildning. Men bra ledare måste också ha det politiskt långsiktiga stödet. Det saknas i Sverige. Ett ledarskap som bygger med införståelse om att framtiden ska vara hållbar.

Vad har vi då lärt oss mera? Ett samarbete i leden som följer måste till gällande inköp Kommuner – Regioner – Beredskapslager – Socialstyrelsen – Staten måste till. Nu kanske en del funderar, hur ska det här gå till, vart ska vi ha beredskapslagren, vem ska sköta lagren, vad kommer det att kosta? Ja, det är bra frågor hela högen.

Idag sköter Kommuner, regioner och staten sina inköp var för sig. Ingen enhetlig modell finns. Nu när vi då hamnar i en pandemi, ja då tar det tid att få hjulen att snurra. Hjul som ska snurra från början. I Sverige ska vi återinföra beredskapslagren som vi hade en gång i tiden. Det ska finnas minst ett beredskapslager i varje region, men detta beror på hur regionerna ser ut geografiskt samt hur många kommuner, sjukhus samt hur många innevånare som bor i varje region. Inga privata aktörer, från sjukvården ska inräknas i dessa modeller. Sjukhusens platser ska vara utformade utifrån värsta tänkbara senario och de privata aktörerna ska alltså vara en bonus för vården. Vad ska då finnas i beredskapslagren? Först och främst ska det finnas moderna fältsjukhus, så varje region ska klara höja sitt antal vårdplatser med 10%. Detta gäller både ”vanliga” vårdplatser men också IVA platser. Detta innebär i sin tur att det måste finnas ett ganska stort lager av allt som kan tänkas komma till användning i ett sjukhus. Men, dessa produkter kan ju inte bara stå och bli föråldrade! Ja, det är korrekt, det går självklart inte. Det är bortkastade pengar. Hur gör man då för att få till detta? Jo, man skapar ett flöde att produkter ut till den vanliga vården regioner och kommuner. De köper alltså sina produkter från beredskapslagren och beredskapslagren köper in nya produkter till lagren. Detta gör att man till en början får en fördyrad kostnad, då vi måste lägga lager, men på sikt återgår vi till ett normalpris igen. Vem ska då driva dessa lager? Det finns garanterat en hel del olika modeller som man kan tänka sig, själv ser jag en lösning gällande samhällets resurser som vi redan har samlade inom tex civilförsvarsförbundet. I dessa beredskapslager ska i tillägg till sjukvårdsresurser också finnas beredskapslager med extra material till brandbekämpning. Länsstyrelsen i varje region ska alltså via ansvarig räddningsledare kunna kalla ut material så som vattentankar, slangar etc som kan behövas av brandkårer runt om i vårt avlånga land. Är det då tänkt att man enbart ska få använda ”sin” regions förråd? Nej, självklart inte. Varje region kan och ska kunna hjälpa andra då det är sällan att hela landet står i lågor eller befinner sig i samma faser i en pandemi. Detta gör att material ska kunna flyttas runt med hjälp av framförallt lastbilar.

Landet Sverige ska vara självförsörjande på medicinsk utrustning. Detta är en sak som måste få kosta och som ger arbetstillfällen här i landet. EU ska som enhet vara självförsörjande även på produktion av all form av läkemedel. När det gäller de medicinska lagren, som måste finnas i landet, ska varje sjukhus klara sig minst 4 veckor (om inte produkterna har kortare hållbarhet), varje region ska ha ett medicinskt lager för ytterligare 8 veckor (totalt alltså 12 veckor) och Sverige som land ska klara av att ha ett medicinskt lager om minst 26 veckor. Exakt i vilka regioner som de olika lagren gällande de nationella lagren måste få bero på geografiska förutsättningar. Men en sak som måste tas hänsyn till är att det ska finnas i närheten av de 20 största sjukhusen, och det i särklass största lagret ska vara i direkt anslutning till akademiska sjukhuset Uppsala. Varför? Jo, det är Nordens största sjukhus vilket ger detta sjukhus en klart ledande roll vid pandemier. Vad innebär då i närheten av? Jo självklart måste det också utvärderas och säkerheten runt samtliga beredskapslager måste vara mycket hög.

I Sverige har vi en stor kompetens bland forskare. Det är lätt att tro att Sverige inte har många forskare, men jag har i dagarna läst en siffra om 40 000 forskare, det är en enorm tillgång som vi ska vara rädda om. Ingen forskare ska känna att det inte finns ett engagemang från staten. Inge fel med insamlingsgalor, men staten måste ta ett större ansvar än vad som sker idag. Jag har redan skrivit om hur mycket jag anser att staten ska lägga vid varje gala. Varje krona är guld värd.

Kommer inte detta att kosta en fasligt massa pengar? Jo, det kommer det att göra. Men vad är då ett människoliv värt? Jag är säker på att vi nu har insett att vården, med allt vad det innebär, måste få kosta! Det finns inga genvägar i pandemi tider eller vanliga tider för den sakens skull när någon har ett vårdbehov. Det handlar om politiska prioriteringar. Våga ta de obekväma besluten ÄR en politikers uppgift. Vi måste ha en sjukvård som klarar av alla uppkomna situationer när de kommer. Tillsammans är ett väldigt vackert ord och ska vara ett ledord inom sjukvården. Den tiden som handlar om att ensam är stark är nu överstökad. Visst, vi vill alla ha det lite bättre, lite mer i plånboken. Men, tillsammans är fortfarande bäst och vi vet nu och har egentligen vetat det sedan lång tid, att sjukvård ger bäst resultat om man ser till behovet som varje patient har och inte den privat plånboken eller kanske en försäkring som den har. Tillsammans för Sveriges framtid – Solidaritet! Nästa gång, någon blir sjuk eller i värsta fall avlider, ja det kan då vara någon som då står dig nära.

Var då den egna plånboken det viktigaste? – Solidariet!

200424 – Ny punkt

85. Eda kommun har en längre tid brottats med ekonomin och med att ha en budget i balans. Vad beror detta på? Avsaknad av långsiktig ekonomisk planering samt enorma stort ökande rörliga kostnader. Det är självklart en stor brist och som ger en avsaknad av ekonomisk kontroll.

För ett antal år sedan hade kommunen en långsiktig planering där investeringar gjordes med sparade medel samt med en betydligt större kontroll. Visst är det också så att verkligheten och kraven som ställs på en kommun då är annorlunda än nu, men för den sakens skull får vi aldrig släppa kontrollen över ekonomin som gjorts. Här bär alla partier ett gemensamt ansvar, men för den sakens skull är det inte fel att bromsa samt vara efter klok för att därefter göra om och göra rätt.

Mitt förslag är att vi återgår till den planerade ekonomiska styrningen som var med fördelningen 85 15. Det innebär att driften får enbart 85% av budgeten och investeringar (kort och långsiktig) får 15% av budgeten. I tillägg till de 15% ska också 100% av de fasta avgifter som alla kunder betalar (privatpersoner och företag) gällande vatten och avlopp läggs till investeringar inom kommunen. Varför man gör detta är att vi vet att Eda kommun inte är något undantag då i stort sett alla kommuner i Sverige kommer inom en snar framtid att få enorma investeringar att göra gällande just vatten och avlopp. Systemen är till största del enormt gamla och kommer att behöva bytas ut.

Om det kommer någon form av nyetablering av företag ska den anslutningsavgiften som tas ut vara täckande av anslutningen till 100%, inga undantag ska göras. Ett rykte (jag har inte kollat upp sanningsgraden i det, men tvivlar på att det är en lögn), säger att företag har fått anslutningsavgifter samt ”påfyllning” av vattensystem till företagen gratis av kommunen som ett dolt företagsstöd och detta är självfallet inte okej att göra. Man kan ge dem möjlighet till en avbetalning av anslutningen och påfyllningen om så är, mot en ökad kostnad av förslagsvis 10% men samtidigt är detta inte någon stor kostnad vid etablering. Dessa 10% ökade kostnader ska då läggas i den investeringspott som kommunen bygger upp. Anslutningsavgift för privatpersoner, som bygger enfamiljshus, där ska avgiften slopas för att stimulera fler att flytta hit. Det blir ju dessutom positivt för alla som redan bor i kommun, men som vill bygga ett eget nytt hus.

Den fasta kostnaden gällande vatten och avlopp ska dessutom höjas med 1% för privatpersoner samt 5% för alla företag. Detta är till för att investeringspotten ska öka snabbare. Varför behövs då denna pott av pengar? Jo, kommunen kommer att få kostnader gällande just vatten och avlopp uppskattningsvis inte under 500 miljoner inom en snar framtid, just för att det mesta är enormt gammalt och utslitet. Vattenkvaliteten är inte så bra som den behöver vara i delar av kommunen. Det är inget farligt som det är just nu, men det börjar närma sig gränsvärden som det har. Det är alltså en ohållbar situation som kommer uppstå om inte kommunen agerar snabbt.

Alla avgifter som kommunen tar ut för tillstånd och tillsyn etc där det idag är fasta avgifter som företag, privatpersoner och föreningar ska läggas in i investeringspotten det samma ska göras om kommunen säljer mark eller fastigheter.

Detta kommer ju också att göra att den potten av pengar som går till driften av kommunen kommer att minska av naturliga skäl i och med att vi sänker anslagen ner till 85%. Här måste det göras ett enormt arbete. Det är inte avsikten att vi nu ska höja de rörliga kostnaderna för privatpersoner och företag utan avsikten är att minska behoven av driftskostnader för kommunen. Då måste kommunen se över de olika driftskostnaderna den har så som personalkostnader, anslag till Valfjället och eventuella andra, avtal med Värmlandstrafik och med teknik Väst, hur man gör upphandlingar så att man får betydligt bättre avtal än idag etc etc. Mycket går att göra inom detta område och av någon underlig anledning görs det inte. Det är inget litet arbete som ska göras, men det måste göras. Den största delen där kommunen kan spara in pengar på driften är att se över olika poster gällande personal inom den administrativa delen. Varje anställds arbetsuppgifter ska gås igenom och kommunen måste ta ett beslut om den tjänstens uppgifter ska vara kvar, kanske ska arbetssätt förändras för att på det sättet göra om inom driften av kommunen. Hur ser användandet av konsulter ut och framförallt behöver kommunen ens ha konsulter? Personligen anser jag att konsulter är ingenting som Eda kommun behöver ha. Eda kommun är en liten kommun och ska utan problem kunna skötas av de olika chefer vi har på högsta nivå. Som exempel, jag vet att vi idag gällande personal har en konsult med fast årsarvode på 50 000 och ett arvode på drygt 1000 kronor i timmen om denne är inne och gör ett uppdrag åt kommunen. Varför behöver Eda kommun en konsult gällande personalrättsliga frågor då vi har en personalchef? Håller man sig, som arbetsgivare, till de avtal, regler och lagar som gäller på Svensk arbetsmarknad – ja då finns inte heller det behovet. Dessutom är det inte ett orimligt krav att man som personalchef ska klara av att driva en kommun gällande dessa frågor så länge som man håller sig till det man ska och inte gör saker och ting som man inte bör. Personer har varit i kontakt med mig och det kommer att ställas en fråga gällande detta ärende till Eda kommun och dess personalchef bara Covid 19 pandemin är över. Den frågan kommer gälla avgångsvederlag och andra ersättningar som kommunen har utbetalat de senaste 10 åren, varför de utbetalats, summornas storlek och detta gäller då det inte varit avgångsersättningar eller vad de väljer kalla det nedanför ytterst ansvarig så som personalchef, ekonomichef, kommunchef etc. Jag tycker det är en enormt intressant fråga. Själv när jag fick sparken (kommunen säger att de inte sa upp mig utan de förlängde bara inte min anställning på det vikariatet utan tog en annan vikarie till det, trots att jag stod över den på LAS listan, så med andra ord gav de mig sparken) av Eda kommun som undersköterska fick jag ingen ersättning mera än lön och innestående semesterersättning, men jag fick fortfarande göra ett val. Uppenbart ställdes kravet för att de i grunden inte hade en anledning till att göra mig arbetslös, nu blev ju inte min förlust stor då det enda jag saknade var många av våra behövande som man var hos som hade hemtjänst av ena eller andra anledningen. Fantastiska goda klienter som gav mycket kärlek och värme. Ja, självklart saknar jag en del av kollegorna också, dock inte alla då det är på hemtjänst precis som på de flesta andra arbetsplatser finns skitstövlar. Men sen kom jag ju till Taxi igen på heltid och fick där underbara kollegor och återigen kunder som man lärde känna.

Men, nu var det inte allt detta jag skulle skriva om utan jag skulle skriva frågan, kravet eller vad man ska kalla det som dåvarande personalchef Hans Engström ställde mot mig när min patetiska chef som var då ansvarig för hemtjänsten i Åmotfors, jag kommer inte ihåg vad hon hette men hon hade inte råg i ryggen och tala om att Hans skulle vara med utan hon frågade om när vi kunde ha en date på kontoret. Ja jävlar, date – sist jag såg var hon chef för något i Arvika. Synd om de anställda där som inte har en chef med mera jävlar anamma än så. Frågan, kravet jag fick var – Radera inlägget på ensson.se gällande det underlag och de tester som gjordes när kommunen anställde Birgitta Jansson som kommunchef istället för ekonomichef, annars förlänger vi inte din anställning.

Mitt svar blev: Mitt ord har aldrig varit till salu och kommer aldrig bli till salu. Då förlänger vi inte anställningskontraktet svarade han och skriver ihop en historia om tystnadspliktsbrott. Så gick det alltså till i Eda kommun att man skriver ihop en historia, istället för att hålla sig till sanningen, lagar regler avtal skiter man i, eller snarare gjordes och kanske görs än idag och just därför ska frågan ställas.

2020-07-06

86. Vi Socialdemokrater kan stolt konstatera att det är tack vare vår politik som det Svenska folkhemmet har byggts till det som det är idag. Visst, det finns fel och brister, men det finns inga fel och brister som inte går att göra något åt utan vi ska ta tag i problemen.

2021-12-06

87. När vi tar politiska beslut, måste vi aktivt börja tänka på barnkonventionen, men också på att göra en konsekvensanalys gällande påverkan av miljön samt analys för hur det påverkar gruppen funktionshindrade. Dessa saker glöms ofta bort och så kan vi inte ha det. Det blir ju inte hållbart långsiktigt. Så här har vi att göra och det finns garanterat fler saker vi måste väga in i besluten som vi som politiker tar.

Sverige behöver ha fler bostäder i allmännyttan samt de bostäder som redan finns måste i många fall renoveras för att följa dagens standard. Visst, det är saker som man anser att det redan ska ha skett, men det har det inte. Staten kan göra en hel del här och det är inte fel att göra det nu. Det är dags för länge sen.

Staten måst ge kommuner starka ekonomiska stöd till uppdatering av befintliga bostäder i allmännyttan, men också till nyproduktion.

Dagens sjuka krav om en viss, ganska hög egen % i eget kapital, när man ska skaffa sig en bostad gör att flytt inte sker i den takt som det behövs och tiden som man måste stå i kö till en lägenhet är alldeles för lång. Detta är inte sunt, varken för personen som vill ha en bostad eller för kommuner.

Detta är en sak som vi socialdemokrater måste börja jobba med omedelbart, för detta är grunden i folkhemmet – en egen bostad.

2020-09-23

87. Alldeles för många blir drabbade av personer om kör runt påverkade av olika saker. Det är ett starkt och tydligt tecken på att man inte tar hänsyn till andra och man utsätter andra medmänniskor för enorma risker. Som det ser ut idag, ja då är straffen alldeles för låga. Om man gör så en annan människa avlider, när man är påverkad, ja då blir man åtal och eventuellt dömd för diverse saker, varav det starkaste är dråp. Jag anser att det ska ändras till Mord och att straffsatsen ska ligga i mitten av skalan. Kör man runt påverkad och inte orsakar något, ja då är man ju fortfarande en enorm trafikfara och man ska då bli åtalad och dömd för förberedelse till mord.

Sen är det ju självfallet så att det finns en sjukdom i grunden. Varför straffet ska vara så högt satt är just för att man ska få en längre tid med aktiv hjälp att bli av med sitt missbruk, då det är det som är huvudorsaken till det hela.

Micke