Står valet mellan NATO eller FN?

Svaret, som de flesta nog svarar i denna fråga är Nej, för intresset som de båda har är helt olika, men behöver man i så fall ställa dem i mot varandra och har någon det samma intresset som den andra? Svaret är också här nej, man behöver inte ställa dem i mot varandra.

FN startades efter andra världskriget och den enda fundering jag har gällande FNs arbete är, varför det måste finnas fem länder med VETO rätt. I början, var det ju dessa länder som skulle stabilisera arbetet inom FN för att världen skulle bli en bättre och säkrare värld. I de allra flesta fall, har FNs arbete varit direkt avgörande för freden i ett land eller emellan två länder och FN gör ett enormt arbete runt om i världen med olika insatser, för FN gör mycket mycket annat och är också ledande i det globala arbete. FNs jobb är inte över, tyvärr och jag har en stor tro på att alla de insatser som görs på olika sätt, dessvärre kommer att behövas i många år framöver, tyvärr.

Däremot har det krupit in en egoism och att vi ska skydda våra allierade och oss själva i organisationen bland de olika fem som har VETO rätten och detta är allt annat än nyttigt. Det undergräver tron på hela organisationen. Ja, den är inte bara undergrävande den är direkt förstörande och vi kan inte enbart lägga detta negativa på en av de fem, utan problemet finns hos alla fem. Här har vi alltså, en stark orsak till att FN på inget sätt kunde gå in och göra direkta medlingar i konflikten mellan Ryssland och Ukraina, då Ryssland inte hade något intresse av att följa det som FN kunde ha kommit fram till.

Ryssland, har under president Putin, inte på något sätt visat att man vill forma sig efter det som resten av världen brukar kalla samarbete och stabilitet i sitt eget land eller mot sina grannländer. Landet har tvärtom gjort allt för att undergräva stabiliteten i de länder, som utropade sig för självständiga stater efter Sovjetunionens fall, samt kväva den inhemska demokratin. Detta har dessvärre visat sig vid ett flertalet tillfällen av båda slagen. De, få gånger, det varit samtal mellan andra länder och President Putin, ja då har han visat att han är en man som inte håller det sagda ordet. Det är inte så konstigt heller, då han är skapad och tränad av KGB och som alla andra i underrättelsetjänster, runt om i världen, ska man lova så lite som möjligt till den andra sidan och speciellt sådant man kan sen ignorera eller att man utlovat direkta lögner och man ska också göra allt man kan för att hitta så mycket information man kan och föra till sin arbetsgivare, i fallet Putin den Ryska staten. Så, man kan med säkerhet säga att mannen är bra tränad på detta. Jag känner honom inte personligen, men det sägs att mannen är väldigt smart och det gör ju inte att han är lättare att hantera, vid sådana här händelser, då det är mycket svårt att bedöma honom. Men, det viktigaste är inte vad en sådan man säger, det viktigaste är vad han inte säger, det är i alla fall min bedömning.

Tex: Putin hade som krav att NATO inte skulle avancera mer österut än de redan har gjort, tex Ukraina får inte bli medlemmar. NATO får inte upprätta baser eller ha övningar i de länder, som kanske skulle kunna bli medlemmar, som tex Ukraina. NATO ska ta bort Utrustning, vapen och personal från länder som inte var medlemmar i Alliansen 1997. – Ja, det är inte några direkta små krav som Ryssland ställer mot NATO.

Men, vad innebär allt detta då? Jo, för det första. Ryssland underkänner alla länders totala suveränitet sedan 1997, i och med att det inte längre ska vara upp till det landet, som själva sökt medlemsskap i NATO, att de själva ska få avgöra vad som är bäst för den nationen. Ett hårt slag mot demokratin, som egentligen betyder. Gör som vi säger, eller du kommer få mer eller mindre problem men Ryssland som i värsta fall kan leda till krig. Ja, det är ju en synd att påstå att det är stabiliserande för världen och det är ju också lika självklart, för alla stater som erkänner demokratins spelregler fullt ut, att inte gå med på dessa eller liknande utpressningsförsök oavsett vilket land som ställer dem mot ett annat lands suveränitet. Putin vill alltså minska ländernas möjligheter till att försvara sitt territorium, om svaret på varför det kan ju enbart vara för att underlätta en invasion, eller i alla fall stärka hotet om att det ska kunna ske.

Men, när började hotbilden då mot Europa? Var det verkligen vid invasionen av Ukraina nu 2022? Nej, hotet mot Europa började när Putin valdes till president 1999. Putin valdes då, som tillförordnad president av President Jeltzin då denne avgick. Då startades hotet mot Europa, för då började Putins karriär med att ta kontroll över Ryssland. Under tiden fram till dags datum, har han alltså byggt upp Ryssland mer och mer att bli en totalitär stat som dessutom har byggt upp sin arme samt gjort världen beroende av Ryska tillgångar så som Gas, Olja, Kol och mineraler, sedan 2010 har också exporten av vapen och vapensystem ökat stort. Dessa exportinkomster har används av landet till att bygga upp sin armé och sin polisstat. Man har, under samma tid, då mer och mer plockat bort det fria ordet och andra partiers möjligheter att vara med i val. Man ger sken av att vara en demokrati, men att se den på ett västerländskt sätt som en demokratisk stat är fel. En bra sida om detta hittar ni här, på ui.se, där du själv kan läsa på om hur det verkligen är i landet. Det är med andra ord, vi här i resten av världen som givit honom kapital till att bli den diktator han är idag. Vi har handlat billigare av Ryssland, som givit dem kapital, samtidigt som kapitalismen i resten av världen har växt sig rikare, för även om kostnaderna för inköp har minskat så har ju inte priserna sjunkit, men vinsten för företagsledare och aktieägare har ökat.

Men, nu nog med skrivandet om Ryssland och dess utveckling, men det är viktigt att veta om lite innan man börjar på att fundera på om valet står mellan FN och NATO, för tex oss här i Sverige. Det är ju så, att vi måste inte välja, för det ena utesluter inte det andra. Jag ser dem snarare som ett komplement till varandra.

FN har gjort, gör och kommer tyvärr nog också behöva fortsätta göra en mängd med insatser runt om i Världen. Med tyvärr menar jag inte att det är FN som gör det, utan att det fortfarande kommer att finnas ett behov av FN. Verksamheten är viktig och direkt avgörande för mångas möjligheter att överleva, tyvärr. Det som är skrämmande är att så få världsledare pratar om vikten av FN och behovet av fortsatt nationellt stöd till FN, se President Bidens första tal här, efter att han svurit eden. Med inte ett ord nämner han FN och han är långt ifrån ensam och det är dåligt av en man, med den makten och det inflytandet som han kommer att inneha åren framöver.

Att Ryssland, dessutom fått ett så stort militärt inflytande, går att hemskriva President Trump och America First. Detta gjorde att ryska trupper, framförallt flygvapnet, kunde vara och kriga med den Syriska presidenten Bashar al-Assad och dess angrep på den egna befolkningen när det var inbördeskrig där med start 2011 och som tyvärr är pågående än. Varför rapporteras det inget om det i media tro, för det har varit tyst om det länge. Putin har säkerligen andra planer också, för att skapa mer oro men framför allt för att skapa sig fler allierade i Europa och Världen och närmast tillgängliga är väl Serbien som länge varit Rysslands vänner och vi har fred i området men en bräcklig fred tyvärr.

Varför behövs då NATO för att FN ska kunna göra ett bra jobb? Eller behövs inte NATO alls? Tyvärr är svaret att NATO behövs och kommer så alltid att behövas för att det är krig i världen. Det är många länder, som har eller har haft besök av beväpnade trupper under FN flagga. Dessa trupper är på inget sätt stridande, men skjuter tillbaks om de blir beskjutna. Uppgiften de har är att skapa stabilitet och lugn i ett land. För att dessa trupper, ska klara av att göra ett så bra jobb som möjligt, så är det viktigt att de tränar tillsammans för att de på det sättet blir samspelta. Det är också en mycket stor fördel om de har samma eller liknande vapensystem. Detta är viktigt för att underlätta de logistiska förutsättningarna för dem. Logistiken är det viktigaste för alla förband, så också under FN flaggan, något som Hitler bittert fick erfara och som nu President Putin verkar märka även om han ger sken av annat. Personligen anser jag att det är bra att båda dessa herrar misslyckats med detta.

Tyvärr är det inte alla, som går att påverka med hjälp av diplomati, men man får aldrig sluta hoppas. En President kan ändra inställning, så också under pågående krig om bara de interna problemen i landet eller påtryckningar från tex Generaler. Därför är det viktigt att diplomatins dörrar är öppna. Men, vägen fram till det blir blodig och vi ser ju fruktansvärda bilder från Ukraina. Konflikten i Ukraina kommer inte att lösas förrän President Putin är död eller har ändrat åsikt och det sistnämnda tror jag tyvärr är långt undan, även om jag hoppas på annat. Tyvärr är jag också, mycket införstådd med, att detta inte är sista gången en nation förklarar krig mot ett annat land så som Ryssland har gjort med Ukraina. Att kalla det speciell militär operation, för att hjälpa den ryska befolkningen i de östra delarna av Ukraina är bara ett värdelöst omsvep. det är Ryssland som har gett dem sitt militära stöd i många många år som gjort att denna konflikt har varit pågående och dessvärre är det inte enda landet som de gjort så i och de kommer också att fortsätta på liknande sätt. Om Ryssland lyckas inta hela Ukraina, ja då tror jag nästa land som Ryssland kommer angripa är Moldavien.

Förutom att NATO, är bra att använda om FN begär hjälp med trupper, så har NATO länderna ett löfte till varandra om att alltid hjälpa varandra om något av länderna blir anfallna. Detta är ett stort och starkt löfte till varandra, men också ett viktigt löfte för att omvärlden ska veta att länderna är enade. Man har helt enkelt förbundit sig till det, när man blev medlem. Detta uppvisar ett tecken på styrka. Men, då också som jag redan har skrivit om, så samarbetar de om inköp för att underlätta logistiken, men det samövas också, för att allt ska vara intränat om dagen kommer då ett behov uppstår. Jag ser därför inget krav om att man ska behöva välja mellan NATO och FN. Jag ser inte heller att man måste vara för krig, enbart för att man är för NATO. NATO blir ju, som med allt annat, det man gör det till och ingenting är ju stöpt i sten utan det går att göra saker så också med stora organisationer som NATO, men det är mycket svårare.

Vad vill jag då ha sagt med all denna text? Har ni kommit hit ner till slutet, ja då är ni inte dåliga på att läsa och det tycker jag är roligt. Jag säger ja till fred i världen och jag inser vikten av FNs globala arbete och vi måste alla inse vikten av vårt stöd till deras arbete. Men jag säger inte bara Ja till FN, jag säger också Ja till NATO och att det är viktigt att Sverige blir fullvärdiga medlemmar i NATO. Detta beslut är ingenting som jag tagit lätt på och ingenting som jag gjort enbart för Rysslands krig mot Ukraina. Tiden, då kalla kriget var, är sedan länge sen förbi och vi ser en förändring i världen. Världen har på många sätt blivit mer osäker och människors egoism blir enbart större och större och då kommer vi dessvärre ha en sådana här konflikter som kommer uppstå på fler ställen. Därför är det viktigt att vi har NATO, som en stabil part, där vi skyddar varandra men också som kan ställa upp samtränat om FN så begär.

Vid åsikten/Micke

Om admin

47 årig värmlänning som skriver vad han tycker när han tycker om vad han tycker. Har börjat med politiken igen efter att ha varit icke engagerad i en del år. Medlem av Socialdemokraterna och tänker jobba för en socialdemokratisk politik.Fråga om du funderar på något
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.