Samhällets stöd, till de absolut mest behövande sviktar rejält!! – Anledning är att de styrande har förlorat det ekonomiska kontrollen.

I vår lilla kommun, så sker inte allt enligt vad som jag kan anse är rim och reson. Det gäller framförallt i det som är myndighetsutövande och jag tänker då på hur kommunens handläggare behandlar sökande av försörjningstöd samt i LSS ärenden. Alltså, de allra svagaste grupperna i samhället. Men, varför gör man så, istället för att ta till vara på de resurser som finns hos dessa grupper?

Det enda svaret på denna fråga är också den mest felaktiga anledningen till att man tar sådana här beslut, är bristen på pengar i den kommunala ekonomin. När då den är så illa som den är år efter år, ja då måste man ju ställa sig frågan – vad beror detta på? Vad kan vi göra åt det? Det är väldigt naturliga frågor att ställa om man vill ha ordning på finanserna i kommunen som man också ska ha.

Först och främst så måste man då se på personalsidan (som är den absolut största kostnaden, men också tillgången i kommunens förvaltning) och sen får man då se på lokaler och vad vi gör med dessa.

Konsulter kan man ju alltid använda sig av i kommunen, men det är mycket viktigt att vi enbart använder dessa under korta perioder. Det får inte bli så, som det dessvärre blivit, att man har konsulter inne ett år eller två, på löpande räkning (ingen granskar fakturornas relevans från kommunens sida). Man ska enbart ha dem inne för kortare perioder. Jag är säker på att det arbetet, en konsult gör, ja den kunskapen har vi redan eller så kan vi ha ett samarbete med våra grannkommuner i frågan i stället. Allt blir billigare än att anlita en konsult. Det är en sak som är säker i alla fall. Ser man bara över kommunens hantering av just denna fråga, kan vi nog hitta en stor del av det underskottet kommunen gör varje år.

Sen har vi då detta med lokaler. Eda kommun har börjat mer och mer att använda barackmodellen när de bygger olika saker. Varför detta och har verkligen lokalbehovet ökat så enormt? Jag tvivlar starkt på den frågan. Vi har redan tomma lokaler, men dessa använder vi inte. Varför inte då sälja undan dem? Blir det verkligen bra, med dessa baracker som sätts ihop? Uppfyller de kraven från verksamheten? Blir det billigare att bygga på detta sätt? Jag vet inte, men detta är en sak som jag verkligen är intresserad av att ta reda på, för jag tror inte så är fallet.

När man sedan har sparat in på dessa kostnader, som står här, ja då har vi råd med en socialtjänst som fungerar. Vi har också råd med en LSS verksamhet som får kosta med tex personliga assistenter. Det handlar helt enkelt om att göra politiska prioriteringar över Vad gör vi med skattemedlen samt förvaltar vi dem på bästa sättet.

Med aktiv politik kommer vi långt, men det gäller också då att hitta personer som vill vara med i det politiska arbetet.

Bli medlem idag.

Micke

Om admin

43 årig värmlänning som skriver vad han tycker när han tycker om vad han tycker. Har börjat med politiken igen efter att ha varit icke engagerad i något år. Medlem av Socialdemokraterna och tänker jobba för en socialdemokratisk politik.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar