Värmlandstrafik

Det är bra att detta gemensamma ägt bolag finns för att stärka den gemensamma infrastrukturen i Värmland. Bolaget ska se till att kollektivtrafiken fungerar som den ska i hela länet och det kan vi väll konstatera att den gör. I alla fall ganska bra, men det finns säkerligen ställen den kan ses över. Vart går det inte att göra förändringar? Tror inte det stället finns där allt är perfekt och bra, oj vad tråkigt det skulle vara att vara där.

I tillägg till denna delen av uppdraget, finns uppdraget att sköta Sjukresorna (Landstinget betalar) samt färdtjänsten (Kommunerna betalar). Ett uppdrag där man genom upphandling med olika transportörer, binder avtal om taxibilar och taxibussar som ska utföra transporter av olika slag. Man utför alltså transporter av personer som av ena eller andra anledningen har ett behov av en taxitransport. Transporterna är av vanliga sittande personer, rullstolsbundna transporter samt liggande transporter (bårtransporter). Bilarna är var och utrustade efter det uppdrag som de ska användas till, eller de ska i alla fall vara det. Hur de ska vara utrustade regleras genom avtal med Värmlandstrafik samt genom lag. En taxibil har alltid en lagstadgad utrustning, som gås igenom av svensk bilprovning och som också godkänns av den samme, annars får den inte kallas för taxibil. I avtalet med Värmlandstrafik så skrivs det in diverse saker som taxibilen ska vara utrustad med för att få användas till ändamålet. Dessa kravspecifikationer finns också med i det anbudsunderlag som Värmlandstrafik lämnar ut inför en ny anbudsperiod. En anbudsperiod kan vara i olika längd, men brukar vara 4 år med möjlighet till förlängning 1 år. Dessa kravspecifikationer är bra att ha, en förutsättning för en säker patienttransport samt en bra arbetsmiljö för chauffören. Alltså en förutsättning för en bra dag på jobbet och en trevlig resa för personen som åker med.

Håller man då dessa kravspecifikationer när det väl kommer till kritan? Ja, det vore ju önskvärt men tyvärr inte i alla lägen. Det beror på om Värmlandstrafik tjänar på det eller inte. I kravspecifikationen, för det avtal som pågår just nu, finns bland annat att taxibussarna ska ha ramp. Ramp är alltså det som rullstolen eller båren rullas upp på och in i taxibussen eller så lyfts rampen upp elektroniskt till samma höjd som fordonet och bår eller rullstol körs därefter in i bussen och sätts sedan fast med de anordningar som finns. I anbudsunderlaget hette det att fordonen skulle vara utrustade med en lyftplatta men det innebär en sk bakgavellyft, alltså en ramp som sitter på utsidan av fordonet och inte inuti. Faktiskt en utrustning som är ytterst viktig på en taxibuss både för chaufförens säkerhet och för passagerarens. Tyvärr följdes inte denna kravspecifikation av Värmlandstrafik, då det inte kom in nog många anbud med denna utrustning utan man valde då att göra ett undantag från denna regel. Orsaken till detta? Jo, att Värmlandstrafik har ju som uppdrag av Värmlands kommuner och Landsting att se till att det finns transportörer som kan utföra uppdragen. Detta undantag gjordes åt en del åkare för att säkerställa antalet taxibussar som kunde köra rullstolar.

Ett annat krav som fanns med från början var att det ska finnas ett visst antal cm i takhöjd inne i fordonen för patienternas trevnad under transporten samt också i denna fråga kommer chaufförernas arbetsmiljö in. Inte heller denna del av avtalet kunde man hålla sig till det i anbudsunderlaget angivna cm, utan man gjorde också i denna sak ett undantag från denna regel. Ett undantag som gäller en del åkare och inte alla. Varför? Jo, för att åkare lägger ju in anbud och i anbudet är några billigare än andra och i och med det sparar Värmlandstrafik pengar åt det offentliga. Men vad är då idén med att ha ett anbudsunderlag och ett anbudsförfarande om man gång på gång ger dispans? Uppfylls inte kraven av den som lägger anbudet, ja då ska ju inte denne ha kontrakt på körningen heller då man inte har det som efterfrågats.

Sen har vi dessa underbara förutsättning som finns runt bårtransporter. Här behöver inte bara Värmlandstrafik ta sig en funderare om vad som ska gälla, utan också åkarna bör göra det och framförallt klara riktlinjer från sjukhuset. Nu menar jag inte bara ut till Värmlanstrafik som sedan förmedlar informationen vidare till åkare som sen tar den vidare till sina anställda, utan landstinget måste också ta ett seriöst samtal med samtliga avdelningschefer som i sin tur för informationen vidare till sina anställda. Många är de transporter som ändras av oss chaufförer då vi inte kan utföra transporterna. Från början var det tänkt att taxi skulle hjälpa till med enklare bårtransporter, när inte ambulanserna räckte till. När jag började köra taxi för snart 12 år sedan hette det till och med att patienten skulle gå till och från båren själv och bara ligga ner under själva transporten. Detta tycker jag är ett naturligt krav då vi inte är något sjuktransport fordon, utan vi är en taxibil som är utrustad med bår och som köra av en ensam taxichaufför. En taxichaufför som kör som ofta saknar större medicinsk utbildning och som dessutom ofta har andra kunder med sig i bilen som denne också har ansvaret för. Jag har undersökt frågan med den ansvarige på Landstinget i Värmland om det finns några riktlinjer gällande hur sjuka eller snarare hur friska patienterna ska vara för att åka med i en taxibil i stället för en ambulans, men enligt denne så finns det tyvärr inga sådana riktlinjer. Jag har under mina år varit med och sagt nej till att utföra mängder med transporter av olika anledningar. Patienten har varit för sjuk för att jag har velat ta på mig det ansvaret, dropp har varit kopplat och patienten ska ha dropp under färd, patienten har varit för tung för att jag ska orka få in den själv eller tillsammans med kollega, patienten har till och med försämrats i sin sjukdom inne på sjukhus när jag ska ha hämtat så vårdpersonal har avbrutit transport eller syrgastuber ska fraktas med i taxibilen. Ja, det är väll de mest vanliga anledningarna till att transporterna har blivit stoppade. Så, det är inte konstigt att man ifrågasätter sin arbetsmiljö. Men gör man det så slår Värmlandstrafiks representant ifrån sig att det är min arbetsgivare som har arbetsmiljöansvaret i de frågor som rör min arbetsmiljö. Svaret är visst har han det, men HUR ska han som arbetsgivare kunna utföra sitt arbetsmiljöansvar i sådana frågor? Här ligger ju inte problemet på han/hon som arbetsgivare utan här ligger ju problemet på beställningscentralens uppdragsgivare, alltså från Landstinget vars läkare bedömer om en patient ska åka taxi eller ambulans och på SOS Alarm dit beställningarna skickas av Landstinget innan de kommer till Värmlandstrafik. Så det är minsann många led inblandade i min arbetsmiljöproblematik och det blir stora problem om inte chauffören är vaksam. Men nu är det så att chauffören ska inte behöva vara vaksam i dessa frågor, utan den som beställer transporten i första ledet, alltså från sjukhusets avdelning eller från SOS Alarm (om patienten själv har ringt och de bedömt att det går bra med bårtaxi). Visst är jag mycket väl medveten om att att prioriteringar är fruktansvärt svåra att göra. Det har det alltid varit och kommer alltid att vara. Sen att reglerna som finns i anbudsunderlaget för bårtaxi också ges undantag ifrån, ja det är bara att beklaga. Beklaga för patienten, de åkare som uppfyller reglerna och som inte får körningen då de är för ”dyra” och för oss som blir drabbade av en sämre arbetsmiljö.

Fascinerande är att jag nu vid ett flertalet tillfällen i detta inlägg har visat att det inte är arbetsgivaren som enbart har ansvaret för min arbetsmiljö utan det är också Landstinget, kommunerna och Resetjänsten (Värmlandstrafik). De kanske inte har det direkta ansvaret då det faktum är att min arbetsgivare är ju den som lägger anbudet i första hand. Men de Värmlandstrafik får det ju indirekt då de hela tiden gör frånsteg från de i gång på gång gör undantag från det i anbudsunderlaget angivna förutsättningarna för att få teckna ett avtal. Landstinget gör det i och med att deras representanter som beställer resorna inte har en aning om vilka förutsättningar som vi chaufförer har och vilka regler som finns om vad som får transporteras i taxibilar. Kommunerna har ju också ett ansvar, men här är det ju som regel ganska friska personer som transporteras för att få komma ut och ha ett normalt liv. Gå på affären och handla, besöka släkt och vänner, åka och klippa sig, gå på dans etc etc etc. Här är alltså personerna mycket friskare och orkar mera.

Man får aldrig glömma bort att vi är en samhällstjänst. En samhällstjänst som gör en enorm nytta för många personer, varje dag. Individer som har bra och dåliga dagar, precis som jag som chaufför har och precis som vi alla människor har. Samarbetet mellan chaufförer, beställningscentralen och åkare är a och o i detta arbete. Ett samarbete som allt som oftast fungerar mycket bra. I alla fall på det plan som jag ser – chaufförer och personalen på ledningscentralen i Munkfors. Ett uttryck jag hör ofta, när något händer och man inte kan ta en transport, bilarna är slut men jag får trolla med knäna. Och de klarar det. Jag tycker att de som dirigerar är enormt duktiga i sitt arbete, jag skulle inte klara det och jag skulle inte vilja byta med dem. Det är inte i detta samarbete som problemen inom denna sektor finns i Värmland utan det finns på nästa nivå. Nivåerna och bristerna som jag har skrivit om här ovan. Spännande är det att titta på det nya anbudsunderlaget och det gamla som vi kör på just nu. Här kan man tycka massor och det ska bli intressant att se om det också i detta anbudsunderlag kommer att göras avsteg ifrån för att underlätta för någon transportör som är billigare än en annan som uppfyller dem. Detta leder alltså till felaktiga konkurrensvillkor då en del får ha fordon som inte andra får. Tvivlar enormt på att detta är lagligt överhuvudtaget.

När man lämnar in ett anbud, ja då lägger man ett pris som är beräknat från den statistik som Värmlandstrafik. Detta för att underlätta vid beräkningar hur många transporter som man förväntas utföra som grupp. Sen är det klart att den lägger det billigaste anbudet och som uppfyller de uppställda kraven är den som får den mesta körningen. Denna statistik är det mycket bra att de lämnar ut, då det är underlättar enormt mycket för de entreprenörer som väljer att lämna in anbud när de gör sina beräkningar. I detta anbud ligger förutom vilken typ av fordon och hur många också mellan vilka tider som man lägger in anbudspriset på. Detta får man uppge i sitt anbud. Här har vi en mängd avsteg från det lagda och från de skrivna kontrakten som i sin tur är baserade på anbuden. Vad händer då när man gör dessa avsteg? Jo, någon annan blir alltid drabbad. Transporterna måste ju köras oavsett. Men då har man ju återigen åsidosatt det från början existerande anbudsunderlaget och felaktigt åsidosatt konkurrensvillkoren.

Så är denna verksamhet laglig som Värmlanstrafik bedriver. Visst är själva trafiken i sig laglig, det var inte den biten jag funderade över utan alla avsteg som görs. Det betvivlar jag starkt att det är. Att kraftigt förändra villkoren i den anbudsunderlaget som finns tillgängligt gång på annan, kan inte ses som annat är brott mot konkurrenslagstiftningen och något som de Värmländska kommunerna och landstinget inte ska ägna sig åt i och med att det är dessa som gemensamt äger Värmlandstrafik. Och det är fascinerande att detta har fått pågå under en så lång tid som det har gjort, för detta är inte en engångsföreteelse, något som flera kollegor till mig samt åkeriägare kan vittna om. Varför är det då ingen som aktivt har yttrat sig i saken? Ja, svaret är väldigt självklart. Taxinäringens åkare är rädda att stöta sig med Värmlandstrafik då de är beroende av inkomsterna från dem. Samt att det står i kontraktet som blir skrivet mellan Värmlandstrafik och dess entreprenörer att man inte får prata om Värmlandstrafik. Detta är något som jag nu ska skriva om för detta är något som jag ogillar i massor.

I Sverige har vi en något underbart och det kallas för yttrandefrihet och åsiktsfrihet. En mänsklig rättighet som vi ska vara enormt försiktiga med att fingra på. Men, följs detta idag? Både ja och nej är svaret på den frågan. Ja till viss del, men du får inte gå ut och prata om din arbetsgivare. Det är inte bra eller omtyckt. Vi har tjejen som skrev om McDonalds i Örebro och vi har en hög med andra arbetsgivare som har den inställningen till det fria ordet och där tillhör Värmlandstrafik. Jag trodde att våra Värmländska politiker var FÖR det fria ordet och demokrati jag. Men, eftersom de uppenbart har gått med på det anbudsunderlag som ligger, ja då är det ju tvivelaktigt att de verkligen tycker att vi i Sverige och Värmland av idag, år 2010, har yttrandefrihet och åsiktsfrihet och i och med det inte heller ska leva i ett demokratiskt system. Eller har jag fel, kära förtroendevalda?

Så vad tror ni. Börjar det inte på att bli läge för att Värmlandstrafiks revisorer granskar allt runt om dessa affärer? Alltså flera gånger avsteg från anbudsunderlaget när man skriver kontrakten och därmed brott mot konkurrenslagstiftningen samt avtalets innehåll som därmed strider mot yttrandefriheten. Jag tycket att detta inte är något som ska existera i Sverige år 2010.

Micke

Om admin

43 årig värmlänning som skriver vad han tycker när han tycker om vad han tycker. Har börjat med politiken igen efter att ha varit icke engagerad i något år. Medlem av Socialdemokraterna och tänker jobba för en socialdemokratisk politik.
Det här inlägget postades i Mina tankar, Politik, Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar