Barnkonventionen bryts av Eda kommuns fullmäktige.

Att det ska göras en budget för verksamheten man leder, är ju i sig inga nyheter.

Eda kommun visar upp hur man kan göra jobbet och det är jävligt lätt att följa. Gå på de svagaste i samhället och barnen.

Skolan ska spara 9 miljoner. Då ser man först till att säga upp 18 stycken varav majoriteten är elevassistenter. En elevassistent är i tjänst, av lika många olika anledningar som det finns elever med behov. Det är helt sanslöst att dra in på tjänster på det sättet som nu gjorts.

Än mer, fascinerande blir det, när skolchefen uttalar sig om att de inte har med pengar att göra utan man ska få till ett system som ska vara som det är på alla andra skolor i kommunerna i landet. Fascinerande att man på ett så enkelt sätt kan se en människas unikhet, på sätt som får mig tänka på industrin och paket.

Visst, man ska vara försiktig med pengar och de ska räcka till mycket. Men, denna prislapp modell är inte rätt att använda, när man gör budget till offentlig verksamhet. Dels är ju förutsättningarna olika mellan landets alla kommuner men så är det ju olika behov som varje människa har. Detta är ju lika oavsett om det är i barn- eller äldreomsorg.

Att man sedan ska dra igång en utredning, gällande varje elevs behov, av de som nu förlorar sin assistent är i sig bra, men mycket egendomligt. Om man ändå ska utreda, så får man ju säga upp eller inte när resultatet av utredningen kommit. Gör man det i förväg förstör man inte bara för eleven som blir direkt drabbad, man förstör för hela klassen och försämrar kraftigt arbetsmiljön för personalen.

Det är ju dessutom så att förutsättningarna förbättras inte så radikalt mellan läsåren eller stadierna på skolan, så elever med dessa olika behov helt plötsligt klarar sig utan detta extra stöd i vardagen, snarare försämras förutsättningarna i och med de ökade kraven. Eller ska man tro på Jesus helande kraft i skolvärlden, när Han fick en lam man att resa sig upp och gå?

Det är inte en ny utredning, som behövs utan en enkel årlig uppföljning. En uppföljning där man har med de olika yrkesroller som är runt eleven och självklart ska föräldrarna vara med i det hela.

Avslutar man som man gör nu, är enda orsaken budget trots skolchefens ord om att det inte är anledningen. Skolinspektionen lär ju vara runt hörnet!

Sverige har varit skyldigt att följa barnkonventionen sedan 90 talets början och sedan 2020 är konventionen lag. Detta gjordes för att ytterligare påpeka konventionens vikt och det är bra. Men det innebär också att politikerna och tjänstemännen ska veta om och leva upp till det krav som konventionen ställer på dem.

Citat från barnombudsmannen och barnrättsresan, som det finns klart uppenbara behov för politiker och tjänstemän i Eda kommun behöver gå: Som beslutsfattare, chef eller förtroendevald, har du ett ansvar för att säkerställa barnets rättigheter i er organisation.

Uppenbart finns det fler instanser i kommunen som behöver gå igenom denna resa, då det ytterst är kommunfullmäktige som är ansvarigt för att kommunen följer de lagar och regler som man ska.

Micke

Om admin

47 årig värmlänning som skriver vad han tycker när han tycker om vad han tycker. Har börjat med politiken igen efter att ha varit icke engagerad i en del år. Medlem av Socialdemokraterna och tänker jobba för en socialdemokratisk politik.Fråga om du funderar på något
Det här inlägget postades i Eda, ensson, Mina tankar, Politik och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar